Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Prosto delovno mesto: knjižničar v šoli

Prosto delovno mesto: knjižničar v šoli
14. 6. 2022

Osnovna šola Janeza Puharja Kranj – Center razpisuje prosto delovno mesto knjižničar.

Iščejo sodelavca za nedoločen čas, za polni delovni čas. Opravljal bo naslednja dela in naloge: 

 • opravljanje bibliotekarskega dela (nabava in strokovna obdelava knjižničnega gradiva),
 • strokovno urejanje in opremljanje gradiva,
 • vodenje dnevne, mesečne in letne statistike izposoje,
 • seznanjanje učencev in učiteljev z vsemi novostmi, oblikovanje letnega delovnega načrta in analize dela,
 • izvajanje individualnega bibliopedagoškega dela ob izposoji,
 • svetovanje učencem in učiteljem za učinkovito izrabo knjižničnega gradiva,
 • izvajanje bibliopedagoške ure z oddelki in skupinami učencev,
 • sodelovanje na strokovnih aktivih, pedagoških in ocenjevalnih konferencah,
 • vodenje učbeniškega sklada,
 • vodenje različnih evidenc, poročil in statistike,
 • opravljanje drugih nalog, določenih z letnim delovnim načrtom in po navodilih ravnatelja.

Celoten razpis je dostopen na spletni strani. Prijava je mogoča do 16. junija 2022.

Pripravila: Damjana Vovk (Narodna in univerzitetna knjižnica)
Naslovna fotografija: Sora Shimazaki (Pexels)

Skip to content