Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Prosto delovno mesto: knjižničar in bibliotekar

Prosto delovno mesto: knjižničar in bibliotekar
14. 6. 2022

Knjižnica Miklova hiša razpisuje prosto delovno mesto knjižničar za nedoločen čas in prosto delovno mesto bibliotekarja za določen čas. 

Dela in naloge knjižničarja

 • strokovna dela na področju dela z uporabniki in gradivom
  • izposoja – evidenca izposoje in vračanja gradiva, podaljševanja gradiva,
  • vpis novih članov,
  • osnovne informacije o poslovanju knjižnice,
  • osnovne informacije o postavitvi gradiva,
  • priprava knjižničnega gradiva za izposojo in prinaša gradivo iz skladišča,
  • ureja in pospravlja knjižnično gradivo na police in v skladišče,
  • skrbi za urejenost knjižnice in skladišča -dnevno zaključuje blagajno in deponira iztržek,
  • izdeluje statistike, preglednice in izpise,
  • sodeluje pri projektih knjižnice,
  • popravlja manj poškodovano gradivo,
  • pripravlja gradivo za vezavo, odpis in izločanje,
  • fotokopira,
  • pripravlja in izvaja oblike dela z mladimi bralci (pravljične ure, pogovori o knjigah, pogovor z avtorji in ilustratorji…),
  • sodeluje pri dejavnostih za posamezne skupine uporabnikov, pripravlja in vodi prireditve,
 • druge naloge, ki jih v skladu s svojo strokovnostjo lahko opravlja po (pisnem ali ustnem) nalogu nadrejenega.

Celoten razpis je dostopen na spletni strani. Prijava je mogoča do 17. junija 2022.

Dela in naloge bibliotekarja:

 • knjižnična dela s poudarkom na pr, ustvarjanju vsebin za spletno stran in družbena omrežja:
  • promocija dejavnosti knjižnice, uredništvo in administracija spletne strani,
  • vodenje in administracija projektov s področja ikt,
  • zbiranje, pisanje in kontrola prispevkov ter priprava za objavo na spletni strani in intranetu,
  • priprava in sodelovanje pri pripravi gradiva za digitalizacijo in oblikovanju digitalnih domoznanskih zbirk,
  • sodelovanje pri prireditvah knjižnic, vezanih na spletne ali druge ikt storitve,
  • uvajanje in usposabljanje uporabnikov pri informacijskem izobraževanju,
  • sodelovanje pri pripravi publikacij knjižnice;
 • dela, vezana na posredovanje informacij o in iz gradiva ter izposojo,
 • ter druga sorodna dela, ki so povezana z deli v opisu, če tako določi direktor ali od njega pooblaščeni delavec.

Celoten razpis je dostopen na spletni strani. Prijava je mogoča do 17. junija 2022.

Pripravila: Damjana Vovk (Narodna in univerzitetna knjižnica)
Naslovna fotografija: Sora Shimazaki (Pexels)

Skip to content