Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Prosto delovno mesto: knjižničar

Prosto delovno mesto: knjižničar
15. 6. 2022

Šolski center Novo mesto razpisuje prosto delovno mesto knjižničar. Iščejo sodelavca za določen čas od 15. 8. 2022 do 31. 7. 2023.

Opravljal bo naslednja dela in naloge: 

 • strokovno oblikuje knjižno gradivo, medioteko in drugo knjižno gradivo,
 • spremlja novosti na področju knjižničarstva,
 • spremlja novosti na področju mladinske literature in njeno vsebino,
 • pripravlja predlog nabav in obnove knjižničnega in drugega gradiva v knjižnici.

Zahtevani so tudi nekateri drugi pogoji:

 1. Potrdilo o nekaznovanosti iz Ministrstva RS za pravosodje.
 2. Potrdilo okrajnega sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku.
 3. Pedagoško andragoška izobrazba.
 4. Strokovni izpit.
 5. Bibliotekarski izpit.
 6. Končan univerzitetni študijski program bibliotekarstva ali magistrski študijski program druge stopnje šolsko knjižničarstvo ali bibliotekarstvo; alternativno tudi: izobrazba, pridobljena po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje oziroma raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje, in izpolnjuje pogoje za učitelja splošnoizobraževalnih oziroma strokovnoteoretičnih predmetov ali strokovnih modulov ali za svetovalnega delavca v kateremkoli izobraževalnem programu, za katerega opravlja vzgojno-izobraževalno delo knjižničarja, ter je opravil študijski program za izpopolnjevanje iz bibliotekarstva.
 7. Kasneje možnost zaposlitve za nedoločen čas.

Celoten razpis je dostopen na spletni strani. Prijava je mogoča do 18. junija 2022.

Pripravila: Damjana Vovk (Narodna in univerzitetna knjižnica)
Naslovna fotografija: Sora Shimazaki (Pexels)

Skip to content