Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Prosto delovno mesto: bibliotekar

Prosto delovno mesto: bibliotekar
15. 6. 2022

Nova univerza razpisuje prosto delovno mesto bibliotekar. Iščejo sodelavca za določen čas 12 mesecev.

Opravljal bo naslednja dela in naloge: 

 • sodeluje pri načrtovanju, organizaciji in poročanju in razvoju knjižnično informacijskega sistema in založbe,
 • pripravlja statistične analize in sodeluje pri pripravi poročil,
 • spremljanja zakonodajo in predpise s področja knjižnične in založniške dejavnosti,
 • ureja evidence o delovanju knjižnice in založbe (arhiv dokumentacije),
 • izvaja dela in naloge, ki so potrebna za izdajo tiskanih in e-gradiv,
 • organizira in izvaja pridobivanje, posredovanje in varovanje knjižničnega gradiva,
 • opravlja poizvedbe po literaturi in sorodnih informacijskih storitvah za potrebe uporabnikov ter izvaja interno in medknjižnično izposojo,
 • katalogizira in inventarizira knjižnično gradivo, ureja bibliografije pedagoškega in znanstveno-raziskovalnega osebja,
 • dela z uporabniki (izposoja, vodenje evidence o uporabnikih, svetovanje, izobraževanje itd.),
 • skrbi za promocijo založbe in se udeležuje knjižnih sejmov,
 • opravlja tehnične preglede zaključnih nalog študentov,
 • ureja spletno stran,
 • vodi blagajniško poslovanje ter izdaja račune,
 • sodeluje pri pripravi in izvedbi projektov in javnih razpisov,
 • sodeluje v delovnih telesih in drugih dejavnostih članice oz. univerze,
 • sodeluje pri letni in drugih inventurah organizacije,
 • nadomešča sodelavce oziroma nadrejenega v njegovi odsotnosti (po pooblastilu),
 • opravlja druge naloge, ki izhajajo iz internih aktov članice oz. univerze, opravlja druga dela in naloge po nalogu predsednika univerze, rektorja, upravnega odbora in vodje knjižnice in založbe.

Celoten razpis je dostopen na spletni strani. Prijava je mogoča do 20. junija 2022.

Pripravila: Damjana Vovk (Narodna in univerzitetna knjižnica)
Naslovna fotografija: Sora Shimazaki (Pexels)

Skip to content