Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Prosto delovno mesto

Prosto delovno mesto
12. 5. 2023
Milena Bon
Narodna in univerzitetna knjižnica

Knjižnica Logatec
Svet Knjižnice Logatec
Tržaška cesta 44
1370 Logatec

Na podlagi sklepa Sveta zavoda Knjižnice Logatec razpisuje prosto delovno mesto direktorja (m/ž) za mandat petih let, s polnim delovnim časom. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati:

 • univerzitetna izobrazba družboslovne ali humanistične smeri,
 • opravljen strokovni izpit iz bibliotekarske stroke. Če izbrani kandidat nima opravljenega bibliotekarskega izpita, ga mora opraviti v roku enega leta od datuma začetka mandata,
 • pet let delovnih izkušenj v knjižnični dejavnosti ali dejavnosti iz področja kulture ali izobraževanja,
 • aktivno znanje slovenskega jezika na visoki ravni,
 • znanje tujega jezika na ravni (B2),
 • najmanj 3 leta vodstvenih in organizacijskih izkušenj.

Kandidati morajo poleg dokazil o izpolnjevanju pogojev priložiti še:

 • življenjepis – delovne izkušnje,
 • potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije,
 • dokazila o delovni dobi,
 • potrdilo o nekaznovanosti,
 • program razvoja Knjižnice Logatec za mandatno obdobje,
 • soglasje za obravnavo osebnih podatkov za namen razpisa.

Kandidati naj ponudbe v pisni obliki s priporočeno pošto s pripisom na kuverti »Razpis za direktorja« pošljejo do vključno 30. 5. 2023 na naslov:

Knjižnica Logatec
Svet Knjižnice Logatec
Tržaška cesta 44
1370 Logatec

Upoštevane bodo le pravočasno oddane in vsebinsko popolne vloge. Kandidate bomo o izboru obvestili v zakonitem roku.

Skip to content