Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Promocija Knjižnice Črnomelj ob jubileju med epidemijo

Promocija Knjižnice Črnomelj ob jubileju med epidemijo
12. 10. 2022
Anja Panjan
Knjižnica Črnomelj

Izvleček
V skladu s Strateškim načrtom Knjižnice Črnomelj 2021–2026 je ta med epidemijo zaznamovala 60 let svojega delovanja. Ob tem je v strogih epidemioloških razmerah organizirala številne dogodke in aktivnosti, ki so lokalno skupnost opozarjali na njeno vlogo in praznovanje. Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je Knjižnici Črnomelj podelil zahvalo predsednika republike za širjenje bralne kulture in izvajanje pomembnega poslanstva, župan Občine Črnomelj Andrej Kavšek pa Župančičevo diplomo za izjemen prispevek k razvoju knjižničarstva in kakovosti kulturnega dogajanja v lokalnem okolju ter za prizadevno in predano delo ob 60-letnici delovanja.

Ključne besede: promocija, epidemija, obletnica, nagrade, knjižnica

Uvod
Leto 1962 velja za pomemben mejnik v razvoju Knjižnice Črnomelj, saj je bila 19. januarja tega leta z odločbo občinske skupščine Občine Črnomelj ustanovljena Občinska matična knjižnica Črnomelj. Knjižnica Črnomelj je tako januarja 2022 praznovala 60 let delovanja. Organizacija praznovanja je zahtevala še dodaten napor, saj je praznovanje sovpadalo z epidemijo in takratnimi strogimi razmerami.

Zaposleni v Knjižnici Črnomelj se zelo zavedamo pomena promocije naše dejavnosti. Tudi v Strateškem načrtu Knjižnice Črnomelj 2021–2026 (2020) smo zapisali promocijo knjižnične dejavnosti kot pomembno strateško področje. Pri tem smo kot pričakovane učinke zapisali večjo prepoznavnost knjižnice, sistematično upravljanje odnosov z javnostmi, za kazalnike pa smo določili število obiskovalcev prireditev, število sledilcev na socialnih omrežjih in prisotnost Knjižnice Črnomelj v medijih. Chiessi (2011, str. 39) ugotavlja, da sta glavna razloga za merjenje vpliva knjižnice javno zagovarjanje knjižnic ter promocija knjižnice in njene vrednosti. »Promocija je tisti del marketinga, ki knjižnico predstavlja širši javnosti in jo informira o tem, zakaj neka knjižnica sploh obstaja ter kaj in kako prispeva v družbeno okolje. Promocija knjižnice je lahko primarna ali sekundarna. V primarno spadajo stiki z javnostjo oz. public relations in oglaševanje; v sekundarno pa celostna podoba, storitve in ostalo.« (Nagode, 2003, str. 138)

Praznovanje 60-letnice
Prav praznovanje 60-letnice se je zdela odlična priložnost, da svoje strateško področje tudi preizkusimo v praksi. Tega smo se lotili nekoliko drugače. Praznovati smo namreč začeli že septembra 2021 in do decembra pripravili štiri mesečne dogodke, s katerimi smo opozarjali na praznovanje in obletnico ter na vlogo v lokalni skupnosti. S temi dogodki smo želeli v knjižnici še bolj opozoriti nase, da smo, da dihamo in delamo za dobro vseh nas, občanov obeh občin – Občine Črnomelj in Občine Semič.

Septembra 2021 smo v znak začetka praznovanja spuščali balone skupaj z županom in otroki sosednjega vrtca.

Pozitivno v 60 let! (foto: Jan Kocjan)

Oktobra smo z učenci OŠ Mirana Jarca Črnomelj pred knjižnico posadili drevo kot simbol rasti in učenja. Novembra 2021 smo s finančno podporo občine Črnomelj postavili prve tri knjigobežnice v Beli krajini. Ob tem dogodku nas je obiskala tudi državna sekretarka z Ministrstva za kulturo dr. Ifigenija Fridl Jarc.

Odprtje knjigobežnic (foto: Jan Kocjan)

Decembra smo organizirali novinarsko konferenco, na kateri smo razpravljali o pomenu knjižnice, njenih izzivih med epidemijo ter v prihodnosti. Januarja pa je bila sklepna prireditev, na katero je prišel predsednik države Borut Pahor. Knjižnici Črnomelj je podelil zahvalo predsednika republike za širjenje bralne kulture in izvajanje pomembnega poslanstva.

Sklepna prireditev in podelitev zahvale predsednika države (foto: Jan Kocjan)

Občina Črnomelj podeljuje tudi Župančičeve diplome in plaketo ob kulturnem prazniku, saj se pomena kulture v lokalnem okolju zelo zaveda. Tako je 4. februarja 2022 Knjižnica Črnomelj prejela Župančičevo diplomo za izjemen prispevek k razvoju knjižničarstva in kakovosti kulturnega dogajanja v lokalnem okolju ter za prizadevno in predano delo ob 60-letnici delovanja. Direktorica knjižnice je bila na dogodku ob kulturnem prazniku tudi slavnostna govornica.

Zaključek
Praznovanje 60-letnice smo kljub zaostrenim razmeram organizirali tako, da so prireditve potekale v živo ter virtualno. Spremljali smo aktualne odloke, povabili določene ciljne skupine na vsako od prireditev, preverjali pogoje pct, ki so takrat veljali, ter kljub oviram na vseh dogodkih našteli več kot 200 obiskovalcev, ki so prireditve oziroma dogodke spremljali v živo. Virtualno pa si je osrednjo prireditev ogledalo 208 oseb. Kljub epidemiološkim razmeram dokazujemo, da smo prireditve ob praznovanju dobro promovirali ter da smo bili v okolju tudi prepoznavni. Navsezadnje o tem pričata tudi prejeti visoki nagradi.

Knjižnica ni nikoli dokončan projekt, saj ga je treba iz dneva v dan dopolnjevati z novimi vsebinami in prostori. »Gre naša misel soncu naproti?« se sprašujemo v Knjižnici Črnomelj. Je naša knjižnica prostor vseživljenjskega izobraževanja, ki uporabnikom poleg osnovnih dejavnosti ponuja in zagotavlja občutek domačnosti, topline, varnosti in zavetja?

Viri in literatura

Chiessi, S. (2011). What are libraries worth?: a way to assess the impact of Italian public libraries on users’ lives and society. IFLA.

Nagode, A. (2003). Promocijska dejavnost visokošolske knjižnice. Primer knjižnice Oddelka za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo. Knjižnica, 47(3), str.138.

Strateški načrt Knjižnice Črnomelj 2021–2026. (2020). Knjižnica Črnomelj. https://knjiznica-crnomelj.si/site/assets/files/1120/strateski_nacrt_knjiznice_crnomelj_s_sklepom_obcine_za_obdobje_2021-2026.pdf

Skip to content