Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Projekti Horizon Europe

Projekti Horizon Europe

Številni evropski projekti potekajo kot neposredna podpora implementaciji EOSC ali pa vzporedno. Na spletni strani je predstavljenih več kot 15 projektov Horizon EU, ki prispevajo k razvoju in uvajanju evropskega oblaka odprte znanosti. Ti projekti s podporo izvajanju EOSC oblikujejo prihodnost OpenScience v Evropi in širše!

Združenje EOSC je skupaj z Evropsko komisijo razvilo tudi »Vademecum: A Handbook for Effective Collaboration within the EOSC co-programmed Partnership« kot orodje za usklajevanje evropskih projektov s cilji in dejavnostmi partnerstva.


Združenje EOSC (Evropski oblak za odprto znanost) združuje ključne deležnike v evropskem raziskovalnem okolju, ki se dogovarjajo o strategijah za napredek odprte znanosti in optimizirajo pogoje za rezultate raziskav ter na koncu uresničijo evropski oblak odprte znanosti (EOSC). Namen EOSC je dati EU vodilno vlogo v svetu pri upravljanju raziskovalnih podatkov in zagotoviti, da evropski znanstveniki v celoti izkoristijo prednosti podatkovno vodene znanosti. EOSC bo raziskovalcem ponudil odprte in brezhibne storitve za shranjevanje, upravljanje, analiziranje in ponovno uporabo raziskovalnih podatkov ter tako pospešil ustvarjanje novega znanja in spodbudil inovacije.

Skip to content