Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Projekt TECH.LIBRARY in posvetovanje Brez ovir (Faenza, Italija) – o izboljšanju dostopnosti storitev splošnih knjižnic za slepe in slabovidne s pomočjo sodobnih tehnologij

Projekt TECH.LIBRARY in posvetovanje Brez ovir (Faenza, Italija) – o izboljšanju dostopnosti storitev splošnih knjižnic za slepe in slabovidne s pomočjo sodobnih tehnologij

Mestna knjižnica Ljubljana od leta 2020 sodeluje pri projektu TECH.LIBRARY, katerega glavni namen je iskati načine za izboljšanje storitev splošnih knjižnic za slepe in slabovidne uporabnike. Pri projektu sodelujejo še splošna knjižnica Manfrediana in Unione della Romagna Faetina (Italija), Nacionalna knjižnica Romunije, Splošna knjižnica Veliko Tarnovo (Bolgarija), Mestna knjižnica Mazsalaca (Latvija) in Mestna knjižnica Reka (Hrvaška). Projekt se osredotoča na uporabo sodobnih tehnologij, s pomočjo katerih bi lahko slepim in slabovidnim uporabnikom omogočili ter olajšali uporabo storitev knjižnic. Poseben poudarek je namenjen izobraževanju zaposlenih v knjižnicah, ki brez poznavanja delovanja sodobnih tehnologij ne morejo primerno svetovati in nuditi pomoči slepim in slabovidnim uporabnikom. V ta namen smo partnerji pri projektu pripravili spletni portal TECH.LIBRARY.

Slika 1
Srečanje sodelujočih partnerjev v Faenzi (foto: M. Lesar)

V septembru 2022 je italijanska knjižnica Manfrediana, skupaj z Unione della Romagna Faentina (URF), kot eno izmed aktivnosti projekta, organizirala konferenco z naslovom Brez ovir. URF je zveza šestih sosednjih občin na jugovzhodu pokrajine Emilija Romanja, ki med drugim skrbi tudi za delovanje knjižnic na tem področju in skupaj s Knjižnico Manfrediana vodi projekt TECH.LIBRARY.

slika 2
Velika čitalnica knjižnice Manfrediana (foto: M. Lesar)
Slika 3
Arhivske zbirke (foto: M. Lesar)

Na konferenci je Knjižnica Manfrediana predstavila spletno platformo TECH.LIBRARY, ki je nastala v okviru projekta in kjer se lahko zaposleni v knjižnicah seznanijo z delovanjem sodobnih tehnologij, s katerimi knjižnice omogočajo uporabo svojih storitev slepim in slabovidnim ter s primeri dobrih praks, ki jih izvajajo druge knjižnice. Spletno platformo lahko uporabljajo tudi slepi in slabovidni uporabniki ter se seznanijo s posebnimi storitvami, ki so jim na voljo v splošnih knjižnicah. Vsebine na platformi so prispevale pri projektu sodelujoče knjižnice. Pripravili so tudi delavnico, na kateri smo se seznanili z delovanjem vseh tehnoloških pripomočkov (namizne in prenosne elektronske lupe, bralniki e-knjig), ki slepim in slabovidnim omogočajo lažji dostop do knjižničnih storitev.

slika 4
Predstavitev na delavnici (foto: M. Lesar)
slika 5
Predstavitev na delavnici (foto: M. Lesar)
Predstavitev na delavnici (foto: M. Lesar)

Predstavniki podjetja Horizons Unlimited inc. so prikazali delovanje italijanskega spletnega portala digitalnih vsebin Media Library Online – MLOL, kjer si lahko uporabniki izposojajo elektronske in zvočne knjige ter serijske publikacije, ki jih zagotavlja knjižnica, v katero so včlanjeni.

slika 7
Predstavitev MLOL (foto: M. Lesar) 

Na konferenci je svoje delovanje predstavil tudi Inštitut za slepe Francesco Cavazza iz Bologne, ki med drugim vsem slepim in slabovidnim prebivalcem regije Emilia Romagna omogoča dostop do knjig v brajevi pisavi, taktilnih zemljevidov in zvočnih knjig. Preko projekta Tele knjiga omogočajo dostop do večine izdaj italijanskih založnikov, ki jih uporabniki storitve lahko berejo s pomočjo brajevih zaslonov ali poslušajo s pomočjo sintetizatorjev govora. S projektom Brezmejno pa želijo omogočiti lažji dostop do digitalnih vsebin starejšim slabovidnim osebam.

Na koncu smo se seznanili še z delovanjem lokalnega centra za podporo otrokom s posebnimi potrebami CTS (Centro territoriale di supporto). Naloga centra je zagotavljati pripomočke predšolskim otrokom, šolarjem in študentom s posebnimi potrebami, ki jih potrebujejo za lažje in uspešnejše izobraževanje ter vključevanje v vsakdanje življenje. To vključuje pripravo didaktičnih pripomočkov, računalniških izobraževalnih programov, zagotavljanje tehnološke opreme tako otrokom kot šolam in pomoč pri uporabi te opreme.

Projekt TECH.LIBRARY se konec leta 2022 zaključuje. V okviru projekta smo se naučili, kako se knjižnice v drugih državah spopadajo s problemi zagotavljanja dostopnosti svojih storitev slepim in slabovidnim uporabnikom. Ugotovili smo, da samo zagotavljanje ustrezne tehnološke opreme ne zadostuje, če zraven ne vključimo še ustrezne podpore pri uporabi tovrstne opreme, ki naj bi jo nudili zaposleni v knjižnicah. Prav zato so pomembna tudi izobraževanja zaposlenih za uporabo sodobnih tehnologij. S primeri dobrih praks se bodo širile tudi ideje za uveljavljanje novih storitev, s pomočjo katerih bodo splošne knjižnice dostopnejše tudi slepim in slabovidnim osebam.

Ob zaključku projekta Mestna knjižnica Ljubljana pripravlja konferenco, ki bo 17. novembra 2022 v dvorani knjižnice Otona Župančiča. Predstavili bomo aktivnosti in rezultate projekta, spletno platformo TECH.LIBRARY, možnosti njene uporabe po zaključku projekta, instrumente IKT  ter storitve za slepe in slabovidne uporabnike. Natančen program bo objavljen na naši spletni strani. Udeležba je brezplačna, prijave pa že sprejemamo po elektronski pošti na naslovu ucni.center@mklj.si.

Skip to content