Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Projekt Rastem s knjigo 2021/22 na OŠ Toma Brejca in medgeneracijsko povezovanje

Projekt Rastem s knjigo 2021/22 na OŠ Toma Brejca in medgeneracijsko povezovanje
24. 5. 2022
Vesna Janežič
Osnovna šola Toma Brejca Kamnik

Izvleček
Tudi v tem letu smo na šoli izvedli dejavnosti v okviru projekta na malo drugačen način, ki je omogočil doseganje zastavljenih ciljev. Izvedli smo knjižnično obarvan pouk, sedmošolcem predstavili avtorje ter knjige in prvič projekt obogatili z medgeneracijskim povezovanjem.

Ključne besede: Rastem s knjigo, medgeneracijski pristop, knjiga, spodbujanje branja, šolska knjižnica


Uvod
Osnovna šola Toma Brejca že 16. leto sodeluje v nacionalnem projektu za spodbujanje branja z naslovom Rastem s knjigo, ki je namenjen sedmošolcem. Javna agencija za knjigo ga pripravlja v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvom za kulturo, Pionirsko – centrom za mladinsko književnost in knjižničarstvo pri Mestni knjižnici Ljubljana (MKL), Zavodom RS za šolstvo, Združenjem splošnih knjižnic, Sekcijo šolskih knjižnic pri ZBDS in Društvom slovenskih pisateljev.
Cilji nacionalnega projekta so (Javna agencija za knjigo, 2022):
– spodbujati dostopnost kakovostnega in izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja,
– promovirati vrhunske domače ustvarjalce mladinskega leposlovja,
– spodbujati bralno motivacijo šolarjev in njihov obisk splošnih knjižnic ter
– motivirati založnike za večje vključevanje sodobnih slovenskih piscev v založniške programe za mladino ter povečevanje deleža izdanega izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja.

V letošnjem šolskem letu je bila izbrana darilna knjiga Jaz sem Andrej avtorja Vinka Möderndorferja, ki jo prejmejo vsi sedmošolci. Aktiv učiteljic slovenskega jezika zaradi po njihovem mnenju neprimerne vsebine za to starostno obdobje (prizori spolnosti mladoletnika) ni podprl izbora omenjene knjige, knjižničarki pa sva v zgodbi prepoznali realno predstavitev življenjskega soočenja mladega osnovnošolca z ločitvijo staršev, selitvijo in prvo ljubeznijo, ki vse težave dokaj uspešno premaguje. V ospredju zgodbe je tudi odnos med babico in vnukom, ki je rdeča nit celotne zgodbe, prav tako je ljubeče predstavljen odnos med mamo in sinom.

Nismo želeli prekiniti dolgoletnega sodelovanja v nacionalnem projektu, zato sva knjižničarki v sodelovanju z vodjo projekta – Tjašo Urankar (JAK) našli naslednjo rešitev: izjemoma so na JAK-u podprli naš predlog, da letos učenci kot darilno knjigo prejmejo lanskoletno izbrano delo Kako dolg je čas (Mate Dolenc), kar ni bila težava, saj so jih na JAK-u imeli dovolj na zalogi. V dvournem programu v času pouka so učenci spoznali tudi zgodbo protagonista Andreja, s poudarkom na odlomkih, ki opisujejo medgeneracijske odnose. S predlogom, da v projekt Rastem s knjigo 2021/22 na opisan način vključimo obe deli (Kako dolg je čas in Jaz sem Andrej), se je strinjala tudi vodja projekta Tjaša Urankar.

Priprava na delo z učenci
Pri načrtovanju dvournega pouka za sedmošolce smo posegli po naslednjih nalogah: na osnovi izbranih odlomkov iz del Kako dolg je čas (Mate Dolenc), Jaz sem Andrej in Babica za lahko noč (Vinko Möderndorfer) smo učence povabili k ustvarjanju. Pripravili smo pisne podlage za različne naloge: za literarni del smo pripravili rumene liste, ki naj bi simbolično ponazarjali sonce, nanje pa smo prilepili trše rjave liste, na katere so učenci zapisali besedila. Rjava barva je v našem primeru ponazarjala starost in zrelost v družbi rumene in sončne barve, ki je prispodoba sonca, mladosti, optimizma in navdiha. Na vrhu pripravljene pisne podlage smo prilepili Pavčkovo pesem: Vsak zase tiho zori, počasi in z leti, a kamor greš, vse poti je treba na novo začeti. Rumen list z rjavim osrednjim delom je bil torej navdih učencem za literarno ustvarjanje treh različnih nalog, ki bodo podrobno opisane v nadaljevanju.

Delovno gradivo
Slika 1: Delovno gradivo (foto: V. Janežič)

Za likovni del ustvarjanja smo učencem pripravili sive liste v obliki raztegnjenega pravokotnika (dimenzije: 40 cm x 15 cm), ki so vabili k ustvarjanju stripa. Na zgornji del lista smo nalepili slovenski pregovor: Mladost je norost, čez jarek skače, kjer je most.

Pripravili smo tudi posebno pismo, v katerem smo starše in stare starše s prijaznim nagovorom povabili k sodelovanju. Pismo smo simbolično okrasili z dvema metuljema, zlatim in mavričnim, s čimer smo ponovno poudarili življenjsko pot od mladosti do starosti. Pismo smo vložili v lično ovojnico, ki sta jo prav tako krasila dva papirnata metuljčka. Predvideli smo, da bodo učenci na pripravljene pisne podlage bolj spoštljivo zapisali svoja razmišljanja, pričakovali smo tudi estetsko lepe izdelke, kar je bil tudi namen priprave ustvarjalnih podlag.

Potek projekta na šoli
»Cilji in vsebine knjižničnih informacijskih znanj izhajajo iz temeljnih ciljev vzgojno-izobraževalnega dela. Znanja, sposobnosti in spretnosti, ki jih učenec razvije v okviru knjižničnih informacijskih znanj v osnovni šoli za vse življenjsko učenje, omogočajo in spodbujajo aktivno pridobivanje kakovostnega znanja na različnih področjih, kritično in ustvarjalno razmišljanje, izražanje čustev, misli in zaznav« (Sušec in Žumer, 2005, str. 5). Zato je vodstvo sedmošolcem v času pouka v okviru knjižničnega-informacijskega znanja (v nadaljevanju KIZ) za izpeljavo namenilo dve učni uri. Na naši šoli imamo štiri paralelke sedmošolcev, zato so bila štiri jutra obarvana z omenjenima knjigama in literarnim ter likovnim ustvarjanjem.

Pri prvi šolski uri smo učencem predstavili projekt Rastem s knjigo, oba avtorja ter si ogledali kratek predstavitveni film o letošnji izbrani knjigi Jaz sem Andrej in avtorju Vinku Möderndorferju.

Učenci so prisluhnili odlomkom iz knjige Kako dolg je čas ter odlomkom iz knjige Jaz sem Andrej. Izbrali smo odlomke, ki se navezujejo na medgeneracijske odnose. Ob koncu ure smo prebrali še Möderndorferjevo pesem Kako babica vzgaja mamo in ata iz pesniške zbirke Babica za lahko noč (2019). Sledil je pogovor o prebranem, učenci so razmišljali o mladosti in starosti ter v sproščenem pogovoru nizali svoja mnenja o prednostih in slabostih v obeh življenjskih obdobjih.

Pri drugi šolski uri so bili učenci povabljeni k literarnemu in likovnemu ustvarjanju z naslednjimi navodili:
1. naloga: Po prebranih odlomkih napiši pesem. Za iztočnico smo izbrali Pavčkovo pesem: Vsak zase tiho zori, počasi in z leti, a kamor greš, vse poti je treba na novo začeti.
2. naloga: Spremenite konec zgodbe (Stara in nova boja) ali pa nadaljujte zgodbe, ki ste jim prisluhnili ob poslušanju odlomkov iz knjige Jaz sem Andrej.
3. naloga: Upodobite v obliki stripa odlomek, ki se vas je najbolj dotaknil. Naslov stripa je pregovor: Mladost je norost, čez jarek skače, kjer je most.

Zadnja tretjina ure bo namenjena predstavitvi razmišljanj. Pri pesmi bo poudarek na interpretaciji slam poezije (kot je razloženo na spletni strani je slam poezija poskus približevanja poezije širšim množicam, mlajšemu občinstvu, skratka tistim, ki klasične poezije morda ne berejo; to je odrsko živo interpretiranje avtorske poezije).

​ Slika 2: Ustvarjanje učencev na temo prebranih zgodb (foto: Vesna Janežič) ​

Slika 2: Ustvarjanje učencev na temo prebranih zgodb (foto: V. Janežič)

Precej učencev se je odločilo za likovno upodobitev v obliki stripa na temo Mladost je norost. V samo 20 minutah je nekaterim uspela čudovita upodobitev vseh prebranih odlomkov. Njihovi izdelki so zasijali na razstavi vseh del, k besedilu pa smo priložili nekaj fotografij najdomiselnejših stripov.

Učenci so svoja razmišljanja predstavili v zadnji tretjini 2. šolske ure. Pri predstavitvi pesmi so učenci z bučnim aplavzom nagradili interpretacije pesmi, kar je glavni poudarek slam poezije.

Slika 3: Predstavitev izdelkov (foto: Vesna Janežič)

Slika 3: Predstavitev izdelkov (foto: Vesna Janežič)

Razstava izdelkov
V vitrini pred šolsko knjižnico smo razstavili vse izdelke učencev, najdomiselnejše pa smo izpostavili. Izbor najboljših prispevkov so opravili učenci, saj so z bučnim ali tihim aplavzom sporočili svojo oceno sošolcem. Razstavo so si sedmošolci z zanimanjem ogledali, prav tako je pritegnila tudi učence drugih oddelkov.

Sliki 4: Izdelki (stripi) učencev 7. razreda v zvezi s prebranimi zgodbami (foto: Vesna Janežič)

Slika 4: Izdelki (stripi) učencev 7. razreda v zvezi s prebranimi zgodbami (foto: V. Janežič)

Izdelki

Slika 5: Del razstave sedmošolcev (foto: V. Janežič)

Odzivi učencev, staršev ter dedkov in babic na projekt Rastem s knjigo
Dve šolski uri, ki smo ju namenili nacionalnemu projektu v okviru ur KIZ-a, sta učencem hitro minili. Vsebina in potek sta bila dinamična in zanimiva. Učenci so zavzeto sodelovali in svoja razmišljanja v dokaj skopo odmerjenem času čudovito izrazili v likovnih podobah stripa ter pesmih in drugih literarnih razmišljanjih.

Kar četrtina učencev je nagovorila svoje starše ali dedke in babice, da so sodelovali in z nami delili razmišljanja o mladosti ter zreli starosti. Napisali so ogromno zanimivih in hudomušnih mnenj, v nadaljevanju jih izpostavljam le peščico:

»Vse bolj zaupamo vase, vse bolj cenimo svoj prosti čas in zdravje. Otroci so naš zaklad.«
»Kako se naučiš peljati kolo, kako se zamenja avtomobilska guma in kako se šiva in kako je, ko se zbodeš s šivanko …«
»Da se kmalu postaviš na lastne noge!«(babica)
»Ko si starejši, bolj razmišljaš o vsem in bolj odgovorno ravnaš.«
»Da je za doseganje cilja potrebno vztrajati in se truditi.«
»Z leti ugotoviš, da si se velikokrat preveč obremenjeval zaradi nepomembnih reči in da preprosto vsem ne moreš ugoditi ….«
»Sprejmimo vse tisto, česar ne moremo spremeniti …«
»Izobrazba je pomembna. Ne zaradi boljše službe, temveč zaradi širine, ki ti jo da, da lahko z več razumevanja in znanja odrinemo v svet. K temu veliko dodajo tudi knjige. Zato berite, berite, berite!«
»Vrednotim, kaj je pomembno. V prvi vrsti ostati človek.«

In nekaj odgovorov o njihovih mladostnih željah:

»Da bi postala zelo dober poslovnež, vendar je bilo drugače. Zadovoljila sem se kot prodajalka.«
»Imeti srečno in zdravo družino.«
»Postati profesionalni kolesar!«
»Da bi oče iz Libije prinesel opico.«
»Da si bom hitro našel punce!« (dedek)
»Da dokončam faks, da najdem službo in da se poročim in dobim otroke!«
»Da postanem nekdo, ki bo zadovoljen sam s seboj, srečen, uspešen …«
»Da bi veliko potovala …«
»Mislim, da sem mislila, da bi se mi lahko zgodilo, da mi bo kdo izpolnil kakšno željo. Zdaj vem, da si jo lahko izpolnim samo sama.«
»Želel sem postati pilot. No, to se ni zgodilo, sem pa zadovoljen dedek.«
»Sanjala sem, da bom postala učiteljica in da bom imela tri otroke. Sanje so se mi skoraj povsem uresničile, saj sem mama dveh krasnih deklet in njuna učiteljica za življenje.«
»Želela sem si, da bi bilo vse popolno. To se k sreči ni uresničilo.«

Mnenje razredničarke sedmošolcev, učiteljice slovenskega jezika, o knjigi Jaz sem Andrej
»Mladinsko leposlovno delo Jaz sem Andrej je nadvse dragoceno z vidika številnih motivov, ki kar kličejo k aktualizaciji in poglobljeni diskusiji z našimi najstniki. Je tudi fantom pomemben videz? Kdaj priznajo, da imajo težave s samopodobo? Kako najstniki doživljajo ločitev in z njo povezane velike  življenjske spremembe, kot je npr. menjava šole in spoznavanje novih prijateljev, simpatij… Na subtilen način se ponazarja pot od prijateljstva, simpatije do ljubezni, ki je ”okronana” s prvimi izkušnjami v spolnosti. Iskanje ljubezni pa ni zahtevno le za mlade – tudi odrasli imajo ob tem nemalo dilem. Zdi se, da je v vsem tem kaosu, ki ga doživljata Andrej in njegova mama, najbolj uravnotežena, izkušena, modra in odkrita prav najstarejša književna oseba – babica.«

Zaključek nacionalnega projekta na naši šoli
Kot je ugotovila avtorica Ručigaj (2017), morajo biti knjige iz projekta Rastem s knjigo skrbno izbrane in takšne, da učencem dajejo dovolj možnosti za razmišljanje, za debate s sovrstniki ter za pogovor s starši in z učitelji. Zato smo veseli, da smo na naši šoli našli kompromis med lansko in letošnjo izbrano darilno knjigo, namenjeno sedmošolcem. Medgeneracijsko povezovanje in sodelovanje sta bila rdeča nit, ki je obarvala letošnji projekt, saj je ta tema prisotna tako v lanski kot tudi letošnji darilni knjigi. Čas nas spremlja od rojstva do konca naše poti. In kljub temu, da je izmuzljiv in neoprijemljiv, oblikuje naša življenja. Učenci so uživali ob razmišljanjih, kako nam čas kroji življenja, prav tako je bilo prijetno prebirati mnenja staršev ter starih staršev.

Učencem smo pri projektu z odlomki predstavili dve že omenjeni knjigi, ki bi morda ostali spregledani. Ob tem so spoznali tudi oba avtorja. V sproščenem vzdušju so učenci predstavili svoja razmišljanja v obliki pesmi, pripovedi, mnenj in likovne upodobitve (stripa). Naj navedemo, da so učenci dve uri preživeli v knjižnici, kar je svojevrstno doživetje, saj so vrata knjižnice med epidemijo (in še dlje) za učence ostajala bolj ali manj zaprta.

Najizvirnejša razmišljanja smo nagradili s knjižnimi nagradami, prav tako smo nekaterim staršem in starim staršem poslali knjižne nagrade, ki so nam jih podarile slovenske založbe.

S COBISS-om so se učenci seznanili že pri uri KIZ-a v decembru, zato se tokrat temu nismo posvečali. Epidemija oziroma ukrepi za preprečevanje širjenja okužbe z virusom je tudi letos preprečila obisk splošne knjižnice, kar bomo zagotovo nadoknadili v prihodnjih mesecih sprostitve ukrepov.

Veseli smo, da smo projekt Rastem s knjigo izpeljali tudi v tem šolskem letu, in sodeč po odzivih učencev je bilo druženje z obema knjigama prijetno in navdihujoče. Menimo, da je letošnji potek projekta obogatil naše delo in delo učencev, saj je nadpovprečno uspelo medgeneracijsko povezovanje (učenci so vzpostavili stik prek pisma, telefona, prek aplikacij Skype in Viber s svojimi starimi starši, ki živijo v oddaljenih krajih po Sloveniji in zunaj nje). Učenci so bili uspešni tudi pri poustvarjanju ter dodatno motivirani za branje leposlovja. Zaznavamo povečano izposojo dela Jaz sem Andrej.

Projekt Rastem s knjigo nas vsako leto bolj navdihuje in bogati, saj učence in njihove starše nagovarja in pritegne vsebina izbranih del, krog povezovanja s šolo ter knjižnico pa se s tem čudovito nadgradi.

Viri in literatura

Javna agencija za knjigo. (21. 2. 2022). Rastem s knjigo. https://www.jakrs.si/bralna-kultura/rastem-s-knjigo

Ručigaj, K. (2017). Kako v učnem procesu uporabiti knjigo iz projekta Rastem s knjigo. Slovenščina v šoli, 20(1), 39–44.

Sušec, Z. in Žumer, F. (2005). Knjižnična informacijska znanja: program osnovnošolskega izobraževanja. Ministrstvo za šolstvo in šport; Zavod RS za šolstvo.

Skip to content