Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Projekt FINLIT: Splošne knjižnice kot središča vseživljenjskega učenja

Projekt FINLIT: Splošne knjižnice kot središča vseživljenjskega učenja
18. 10. 2021

Konec leta 2021 se zaključuje projekt Finančno izobraževanje v splošnih knjižnicah (Financial Literacy Through Public Libraries). Projekt sofinancira Evropska komisija v okviru programa ERASMUS+. Na projektu sodelujejo partnerji: Fundacija za razvoj informacijske družbe (FRSI), Varšava, Poljska (koordinator projekta); Narodna in univerzitetna knjižnica (NUK), Slovenija; Fundacija globalne knjižnice – Bolgaria (GLFB), Sofija, Bolgarija; Biblioteca Judeteana Ovid Densusianu Hunedoara, Deva, Romunija. 

Namen projekta je pripraviti model izobraževanja in usposabljanja za dvig ravni finančne pismenosti odraslih v štirih državah Srednje in Vzhodne Evrope. Spletna stran projekta.

Finančno pismenost lahko opredelimo kot kombinacijo finančnih znanj in sposobnosti, ki pripomorejo k razumevanju finančnih tveganj in priložnosti, sprejemanju racionalnih in zavestnih odločitev ter seznanjenosti z viri, ki prebivalcem lahko pomagajo, da izboljšajo svoj življenjski standard. Kot mesta za informiranje in učenje morajo imeti knjižnice pomembno vlogo pri finančnem opismenjevanju prebivalstva.

Obseg tečajev zajema različne vidike finančne pismenosti, in sicer: priprava finančnega načrta in osebnega proračuna, finančni sistem, krediti in posojila, zavarovanja, varstvo potrošnikov in njihove pravice, spletno bančništvo, spletno nakupovanje, varnost financ na spletu, varčevanje in naložbe, dedovanje in zaslužek v pokoju. Pri pripravi vsebin smo se partnerji projekta posvetovali z različnimi finančnimi organizacijami in strokovnjaki s področja. Tečaji so organizirani na zelo sistematičen način v učnem okolju Moodle, kjer so udeležencem dostopna tudi dodatna gradiva, za knjižničarje izobraževalce pa so pripravljeni scenariji za izobraževanje v živem okolju in prek spleta. Pri teh izobraževanjih vloga knjižničarjev ni, da nadomestijo strokovnjake s področja financ, ampak da uporabnika vodijo skozi različne informacije na področju financ in opozorijo na pomembna vprašanja. Značilnost tečajev FINLIT je, da so nevtralni glede ponudnikov finančnih produktov in so namenjeni obveščanju ter dvigu znanja na področju finančne pismenosti.

V pilotni fazi projekta so v Sloveniji sodelovale Knjižnica Domžale, Cankarjeva knjižnica Vrhnika, Knjižnica Srečka Vilharja Koper in Mestna knjižnica Ljubljana. NUK je izvedel usposabljanje knjižničarjev za poučevanje starejših uporabnikov in izobraževanje na področju financ. Prvi pilotni tečaj za uporabnike smo septembra izvedli skupaj izobraževalci splošnih knjižnic in NUK. Udeležilo se ga je 15 starejših uporabnikov knjižnic. Zaradi trenutne situacije je bil tečaj izveden na daljavo. Vsi so bili zelo zadovoljni z izvedbo in obravnavanimi vsebinami, celo udeleženci – strokovnjaki s področja ekonomije. 

Tečaj FINLIT bo v letu 2022 vključen v redne tečaje NUK za izobraževanje knjižničarjev.
Za razliko od tečajev, ki so se izvajali med projektom, bo na tečaju FINLIT poudarek na izobraževalnih metodah pri izvajanju izobraževanja knjižničarjev za poučevanje odraslih prebivalcev ter opolnomočanju z znanji na področju financ. 

Cilj tečaja je, da ga bodo splošne in druge knjižnice z usposobljenimi knjižničarji vključile v svoj redni program izobraževanja končnih uporabnikov po celi Sloveniji. Vse sodelujoče knjižnice bodo po uspešno opravljenih izobraževanjih svojih knjižničarjev v NUK prejele certifikat za izvajanje izobraževanj FINLIT, dostop do platforme in vseh gradiv. Pri tem bi poudarili, da so vse vsebine s področja financ tako sistematično pripravljene in organizirane, da lahko vsak knjižničar po opravljenem izobraževanju v NUK prevzame vlogo izvajalca tečaja v svoji knjižnici in vodi udeležence skozi pridobivanje znanj na področju finančne pismenosti. 

Mnenje knjižničarjev:

  • Predavanja so bila zelo zanimiva in polna koristnih informacij. Še enkrat se vam najlepše zahvaljujem za vso podano znanje in vas lepo pozdravljam. Poznavanje področja, strinjanje s snemanjem in možnost kasnejšega ogleda – najbolj dragoceno! Zaradi časovnega, ekonomskega in ekološkega vidika mi je bilo odlično, da so bila izobraževanja preko ZOOM-a!
  • Dobra priprava predavateljic  ter koordiniranja. Vidi se, koliko dela je bilo za tem. ZOOM, zaradi prihranka časa!
  • Dobro se mi je zdelo, da se nam je pridružila tudi ZPS. V danih razmerah je še kako prav prišlo, da je bilo izobraževanje preko Zoom-a.

Mnenje uporabnikov:

  • Izobraževanje je bilo zame koristno, izvedela sem nekaj novih stvari na področju dedovanja, dobila nekaj smernic glede pravic potrošnikov in kreditiranja. Izobraževanje je bilo zame zelo dobro pripravljeno in tudi sami predavatelji ste bili zelo dobro izbrani. Všeč mi je bil vaš način podajanja vsebine, pa tudi, da smo se srečevali preko zooma. Hvala za tako dobro izobraževanje in prijetno druženje. Upam, da se še srečamo. Uspešno delo vam želim in lep pozdrav, Alenka.
  • Najprej se vam moram ponovno zahvaliti za možnost sodelovanja na izobraževanju. Bilo je zelo zanimivo, saj ste nas na zelo profesionalni način seznanili z osnovami in le te še  poglobili. Veliko sem izvedela!  Bi se pa želela  opismenjevati še naprej na tem področju, pa tudi na drugih, ki jih organizira knjižnica  preko zooma. Hvala za vse poslane opomnike in linke, lepo ste poskrbeli za nas. Uupam, da se kdaj srečamo tudi v živo. Lep pozdrav pa lep dan kljub dežju Meta

Pripravili: dr. Alenka Kavčič Čolić in Milena Bon (obe Narodna in univerzitetna knjižnica)
Naslovna fotografija: zaslonska slika projekta

Skip to content