Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Projekt EODOPEN v letu 2023

Projekt EODOPEN v letu 2023
22. 1. 2024
EodOpen

V letu 2023 smo v okviru projekta EODOPEN aktivno nadaljevali s projektnimi dejavnostmi, vzpostavili sodelovanje z različnimi deležniki in uporabnikom prek portala dLib.si ponudili vsebinsko raznoliko digitalizirano gradivo.

V preteklem letu je bilo digitaliziranih 396 enot gradiva, od tega 211 monografij in 185 številk serijske publikacije TIM: revija za tehnično in znanstveno izobrazbo mladine, skupno 46.669 skenogramov. Od začetka projekta je tako digitaliziranih že 1239 enot gradiva. Za leto 2023 izpostavljamo digitalizirano gradivo sledečih avtorjev: Milko Kos (zgodovinar in geograf), Dolfe Vogelnik (pravnik, statistik in pedagog), Ivan Turk (ekonomist), Marijan Blejec (matematik in statistik) in Viktor Korošec (pravnik). Sodelovali smo tudi s Pravno fakulteto pri digitalizaciji prvih učbenikov na področju prava. Med digitaliziranim gradivom je bilo poleg leposlovja tudi veliko strokovnega gradiva, predvsem s področij: prava, statistike, demografske statistike, zgodovine, umetnostne zgodovine in tiskarstva.

Sklenjenih je bilo preko 350 dogovorov z nosilci avtorskih pravic, povprečno sta bila sklenjena dva dogovora na posamezno delo. Dogovore smo sklepali pretežno z avtorji in dediči po pokojnih avtorjih. Pri iskanju in vzpostavljanju stika z dediči so nam bila v veliko pomoč Okrajna sodišča, Zgodovinski arhiv Ljubljana, javno podjetje Žale, organizacije s strokovnega področja, na katerem so avtorji delovali in predvsem tudi splet ter družbena omrežja. Prav tako smo začeli sodelovati pri uvajanju izjeme razprodanih del. Izjema je od leta 2022 novost v avtorskem pravu, ki organizacijam za varovanje kulturne dediščine omogoča digitalizacijo in prosto objavo avtorsko zaščitenih del, ki na trgu niso več v prodaji.

Uporabniki so preko portala dLib.si dostopali do vsebin v formatih PDF in TXT. Vpogledov do le-teh vsebin je bilo s strani uporabnikov 51.492 in prenosov datotek 12.410. V letu 2021 smo začeli prilagajati gradivo v format EPUB, tako smo tudi v letu 2023 prilagodili 2 digitalizirani knjigi v omenjeni format. Skupno smo prilagodili že 21 del, s čimer je tovrstno gradivo prijaznejše uporabnikom mobilnih naprav, ter hkrati prilagojeno tako, da je dostopnejše osebam s slepoto ali slabovidnostjo. Vpogledov do prilagojenih del je bilo s strani uporabnikov 1525 in 438 prenosov datotek.

Tekom preteklega leta smo o projektnih dejavnostih uporabnike in javnost redno obveščali na družbenih omrežjih in spletnih straneh. Sodelovali smo na nacionalnih in mednarodnih seminarjih ter konferencah. Udeležili smo se dveh projektnih srečanj v živo in sicer v Olomoucu (Češka) ter Budimpešti (Madžarska). S prispevkom How to Make Digitization Results Accessible to all Communities: The Case of EODOPEN Project smo sodelovali na konferenci QQML (Qualitative and Quantitative Methods in Libraries). S projektnim plakatom smo sodelovali na konferenci LIBER (Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche – Association of European Research Libraries), kjer je prejel prvo nagrado. V oktobru smo organizirali tudi strokovni seminar s področja avtorskega prava z naslovom Praktične izkušnje pri razreševanju avtorskih pravic sodobnih knjižnih del. Trenutno je v reviji Digital Library Perspectives v revizijskem postopku znanstveni članek z naslovom Improving accessibility of digitisation outputs: EODOPEN project research findings. Objavljali smo tudi na portalu Knjižničarske novice.

Kot zadnje izpostavimo, da smo v letu 2023 zaključili testiranja postopkov digitalizacije pri projektnih partnerjih in testiranja programov za pretvorbo dostavnih formatov (pretvorba PDF formata v docx format, docx v mp3 ipd). Preko projektne spletne strani je že na voljo poročilo D12b&c Report on Trial Implementations for Mobile Devices and Print-Disabled Users, avtoric Alenke Kavčič-Čolić in Andreja Hari, ki zavzema pregled digitalizacije in dostavnih formatov partnerjev na osnovi skupnega vzorca. Drugo poročilo o testiranju pretvorbe dostavnih formatov bo tekom leta dostopno širši javnosti. Trenutno je še v postopku recenzije med partnerji. S testiranji smo želeli ugotoviti optimalne rešitve tekom digitalizacije za potrebe uporabnikov mobilnih naprav ter uporabnikov s slepoto ali slabovidnostjo.

V PDF prilogi si lahko ogledate podrobnejši infografiki o dejavnosti projekta ter 5 najbolj izposojenih knjig v PDF in EPUB formatu in formatu EPUB na portalu dLib.si. Hkrati vas vabimo k ogledu ostalega gradiva, ki smo ga v okviru projekta že digitalizirali.

Vstopili smo v zadnje leto projekta zato se sodelavki na projektu EODOPEN veseliva nadaljnjega sodelovanja in uspešnih zaključkov vseh projektnih aktivnosti.


EODOPEN ali eBooks-On-Demand-Network Opening Publications for European Netizens (E-knjige po naročilu – odpiranje dostopa do gradiva za evropske uporabnike spleta) je štiriletni projekt, ki ga sofinancira Evropska komisija v okviru programa Ustvarjalna Evropa. Cilj projekta je neposredno sodelovanje z nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi skupnostmi pri izbiri gradiva 20. in 21. stoletja za digitalizacijo. Države partnerice projekta so Avstrija, Češka, Estonija, Litva, Madžarska, Nemčija, Poljska, Portugalska, Slovaška, Slovenija in Švedska. Skupna vrednost projekta je približno 4 milijone evrov.

Skip to content