Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Profil mladinskega knjižničarja

Profil mladinskega knjižničarja
24. 9. 2021

Sekcija za mladinsko knjižničarstvo pri ZBDS je v maju 2019 izvedla anketo Profil mladinskega knjižničarja, ki je bila namenjena vsem knjižničarjem, ki v praksi delajo z otroki in mladino, ne glede na vrsto knjižnice. Poleg drugih ciljev, smo z anketo predvsem želeli:
•   preveriti, kaj o posameznih področjih knjižničarskega dela menijo knjižničarji,
•   katera znanja in veščine so pomembna v praksi,
•   ugotoviti, na katerih področjih se kaže potreba po dodatnih znanjih in izobraževanjih. 

Anketo so izvedli med 17. majem in 17. junijem 2019. Izpolnjevalo jo je 311 oseb, 60 % oziroma 187 anketirancev je anketo tudi v celoti rešilo.

Rezultati so pokazali potrebo po specializaciji znotraj knjižničarstva ter posledično po ureditvi statusa mladinskega knjižničarja. Pokazalo se je tudi pomanjkanje ključnih veščin in znanj ter potreba po specializiranih izobraževanjih. Kljub nekaterim izrazito nasprotujočim si podatkom, lahko rečemo, da so rezultati ankete v veliki meri pričakovani glede na stanje in ureditev mladinskega knjižničarstva pri nas.

Kratko analizo ankete smo objavili v prvi številki našega glasila SeM@FoR, ki je izšel lani novembra in je dostopen na spletni strani ZBDS. Podrobnejša analiza in interpretacija pa sta na voljo v obsežnem dokumentu. Glavne poudarke rezultatov ankete si lahko ogledate v posnetku, sicer pa ste vabljeni k prebiranju celotnega dokumenta.

Novico pripravila: Urška Bonin (Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper)
Naslovna fotografija: Pixabay

Skip to content