Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Priznanja Univerze v Ljubljani strokovnim sodelavcem v letu 2022 tudi za delo na področju bibliotekarstva

Priznanja Univerze v Ljubljani strokovnim sodelavcem v letu 2022 tudi za delo na področju bibliotekarstva

Knjižnični sistem Univerze v Ljubljani sestavlja 38 knjižnic, ki delujejo na članicah Univerze ter Narodna in univerzitetna knjižnica in Centralna tehniška knjižnica (UL, b. d. b). Vsaka knjižnica je mala ali večja enota zase, a skupaj pa tvorijo zelo razvejan univerzitetni sistem, ki udejanja poslanstvo visokošolskih knjižnic s podporo pedagoškemu in znanstveno-raziskovalnemu delu na naši največji akademski ustanovi. Delo knjižnic in njihovih zaposlenih prav gotovo soustvarja uspešno zgodbo Univerze v Ljubljani, ki se uvršča med 3 odstotke najboljših univerz na svetu (UL, b. d. a).

Predano delo bibliotekarjev v knjižnicah Univerze v Ljubljani je vsako leto opaženo in nagrajeno s Priznanji Univerze v Ljubljani strokovnim sodelavcem. Priznanja Univerza tradicionalno podeljuje v tednu univerze, ki je posvečen datumu začetka predavanj (3. 12. 1919). Univerza podeljuje strokovnim sodelavkam in sodelavcem priznanja za pomemben prispevek k izboljšanju delovnih procesov in pozitivni klimi na članicah in rektoratu (UL, 2022). Med prejemniki za delo na področju bibliotekarstva v letu 2022 so: Tomaž Ulčakar z Ekonomske fakultete, Martina Kerec s Fakultete za socialno delo in Leja Borovnjak s Teološke fakultete. V obrazložitvah k priznanjem so podani podrobni opisi dosežkov prejemnikov:

Tomaž Ulčakar
Tomaž Ulčakar je predstojnik Enote za znanstvenoraziskovalno dejavnost na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Svojo karierno pot je začel leta 2000 v Centralni ekonomski knjižnici in leta 2016 prevzel njeno vodenje. Skozi celotno obdobje delovanja na fakulteti je s svojim delom, prizadevnostjo, strokovnostjo ter s svojo vnemo ogromno prispeval h knjižničarski in založniški dejavnosti, hkrati pa je bil vedno močno vpet v najaktualnejše trende na področju bibliotekarstva in založništva, tudi kot član številnih komisij in strokovnih združenj.

Martina Kerec
Martina Kerec se izkazuje kot odlična promotorka knjižnice na Fakulteti za socialno delo Univerze v Ljubljani, je predana in visoko strokovna, skrbi za kakovost knjižnice in podporo delu raziskovalk, je inovativna in samoiniciativna, požrtvovalna, odzivna in priljubljena med študentkami. S svojim odnosom do dela je postala nepogrešljiv del fakultete.

Leja Borovnjak
Leja Borovnjak se je s prevzemom delovnega mesta vodje knjižnice v Mariboru izkazala v veliko pomoč in oporo enoti Maribor. Z različnimi projekti in trdno strokovno podlago ji je skupaj s sodelavko uspelo doseči povezovalno vlogo knjižnice pri vzpostavljanju odnosov knjižničarke z uporabnikom.

Viri in literatura:

Univerza v Ljubljani. (b. d. a). 100-letnica Univerze v Ljubljani. https://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/100_let_ul/

Univerza v Ljubljani. (b. d. b). Organiziranost knjižnic. https://www.uni-lj.si/knjiznice/organiziranost_knjiznic/

Univerza v Ljubljani. (2022). Priznanje strokovnim sodelavkam in sodelavcem. https://www.uni-lj.si/tedenuniverze/tedenuniverze_2022/priznanje_strokovnim_sodelavkam_in_sodelavcem/

Skip to content