Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Priročnik Enostavna uporaba e-storitev

Priročnik Enostavna uporaba e-storitev
26. 9. 2022
Jerica Horjak
Osrednja knjižnica Celje
Lea Očko
Osrednja knjižnica Celje
Andreja Videc
Osrednja knjižnica Celje
Naslovnica priročnika

Priročnik Enostavna uporaba e-storitev je nastal v okviru operacije sodelovanja »Čebela bere med« Lokalne akcijske skupine (LAS) Raznolikost podeželja, in štirih partnerskih LAS (LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, LAS Mežiške doline, LAS Mislinjske in Dravske doline in LAS Spodnje Savinjske doline).

Priročnik je nastal ob zavedanju, da se na vsakem koraku srečujemo z besedo digitalizacija in številnimi e-storitvami, ki jih nudijo državne ustanove, kljub vsemu pa velikokrat niti ljudje, ki sledijo informacijsko tehnološkemu razvoju, ne vedo, katere so (vse) te storitve, ki jih lahko opravimo v e-okolju in si s tem prihranimo čas.

Pričujoči priročnik je namenjen seznanitvi z naborom e-storitev, ki so trenutno na voljo in široko uporabne za najširšo skupino ljudi: e-uprava, e-zdravje, e-demokracija, e-bančništvo, e-davki, e-prostor, e-knjižnice, e-varnost idr. Z opisi različnih sklopov in osnovnih napotkov glede uporabe posameznih storitev želimo uporabnike seznaniti z vsemi možnostmi, ki jih imajo kot digitalno opolnomočeni državljani Republike Slovenije in si lahko z ustrezno uporabo v veliki meri močno olajšajo vsakodnevne življenjske opravke.

V okviru projekta smo izvedli tudi predstavitve priročnika Enostavna uporaba e-storitev. V prvem sklopu je šlo za prenos dobrih praks, kjer smo priročnik predstavile knjižničarjem v Koroški osrednji knjižnici dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem, v Medobčinski splošni knjižnici Žalec in v Osrednji knjižnici Mozirje.

Drugi sklop osmih predstavitev je bil namenjen starejšim in podeželskim ženam, članom društev in univerz za tretje življenjsko obdobje na območju LAS Raznolikost podeželja (občine Celje, Laško, Vojnik, Štore). Vsebine priročnika smo predstavili v obliki kratkih opisov storitev, ki so državljanom na voljo, s praktičnim prikazom uporabe oziroma s prikazom vsebin, ki so na voljo. Z udeleženci smo razreševali tudi konkretna vprašanja in se posvetili temam, ki so jih bolj zanimale. Kot knjižničarke nas je posebej veselilo, da smo lahko udeležencem predstavile tudi knjižnične storitve na daljavo (e-knjige, zvočne knjige, poslovanje s knjižnico na daljavo) in skupne portale (Dobre knjige, Kamra, Obrazi slovenskih pokrajin, Knjiznice.si), saj marsikdo teh storitev ni poznal.

Dogodek
Slika 1: Utrinek iz predstavitve v Knjižnici Laško (foto: L. Očko)

Tretji sklop je bil namenjen mladim, kjer smo predstavitev prilagodili za osnovnošolce. Večine storitev e-uprave, e-zdravja in ostalih državnih portalov mladoletni ne morejo uporabljati, zato smo sedmo- in osmošolcem predstavili knjižnične storitve, varno uporabo spletnih storitev in mobilnih aplikacij ter spletni bonton (kako se obnašamo pri komunikaciji na spletu in v aplikacijah).

Ker se zavedamo, da se svet e-storitev nenehno spreminja, posodablja in širi, imamo v načrtu objavo e-priročnika na spletu, kjer bomo sproti osveževali vsebine in e-storitve, ki bodo nastajale v prihodnosti.

Naj vam vsebine priročnika omogočijo enostavnejše poslovanje in olajšajo vaše življenje. Pogumno na vaši e-poti!

Povezava do priročnika.

Skip to content