Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Predstavitev predloga Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične javne službe

Predstavitev predloga Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične javne službe
17. 3. 2022

V okviru nalog, ki jih nacionalni knjižnici predpisuje Zakon o knjižničarstvu, je Narodna in univerzitetna knjižnica pripravila osnutek predloga Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične javne službe in predlog skladno z zakonom posredovala ministru za kulturo 16. marca 2022. Osnutek predloga pravilnika upošteva veljavne zakonske predpise, strokovne standarde ter tudi nekatera strokovna izhodišča, ki so jih v preteklih letih pripravljale delovne skupine in so zajeta v predlogu pravilnika, ki je bil posredovan v javno obravnavo 11. novembra 2021.

Izhodišča in vsebino novega osnutka predloga pravilnika bi vam radi predstavili na srečanju v spletnem okolju 8. aprila 2022 med 10.00 in 12.00 uro. Za udeležbo na dogodku je potrebna predhodna prijava na povezavi.

Lepo vabljeni.

Novico objavila: Milena Bon (Narodna in univerzitetna knjižnica)
Naslovna fotografija: arhiv NUK

Skip to content