Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Predšolski otroci in znanost o branju

Predšolski otroci in znanost o branju

Znanost o branju (The science of reading – SOR) je zbirka petih desetletij mednarodnih interdisciplinarnih raziskav. Na podlagi teh raziskav so bile oblikovane smernice za podpiranje bistvenih in najboljših učinkov pri poučevanju branja. Najbolj koristna je pri ocenjevanju, kako se otroci učijo brati in pisati, zakaj imajo nekateri težave in kako posredovati. Teorije, študije in okviri v okviru SOR lahko predstavljajo osnovo za poučevanje branja, vendar to ni učni načrt ali bralni program. In kot pove že ime, gre za znanost, ki se bo razvijala z razvojem raziskav.

Kako lahko knjižničarji podpirajo razvoj teh spretnosti v zgodnjem otroštvu? Ali moramo ponovno razmisliti o našem osredotočanju na pet praks “Vsak otrok je pripravljen na branje”: “pogovor, branje, pisanje, petje in igra”, ki so že desetletja temelj knjižničnega programa zgodnjega opismenjevanja?

Prakse zgodnjega opismenjevanja neposredno podpirajo razvoj jezika, fonološkega zavedanja, besednega zaklada in znanja.

Nasveti za podporo teh temeljnih spretnosti pri majhnih otrocih so v članku Preschoolers and the Science of Reading. First Steps.

Skip to content