Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Praznovanje Dneva splošnih knjižnic v Krškem

Praznovanje Dneva splošnih knjižnic v Krškem
29. 11. 2022
Vesna Trobec (Delovna skupina za promocijo pri Združenju splošnih knjižnic)

Med 14. in 18. novembrom 2022 smo knjižnice po vsej Sloveniji praznovale Teden splošnih knjižnic. V knjižnicah so se zvrstili različni dogodki, s katerimi smo nagovarjali prebivalce v lokalnih skupnostih, zveste obiskovalce knjižnic, pa tudi tiste, ki v knjižnice ne zahajajo. Rdeča nit letošnjega Tedna in Dneva splošnih knjižnic je bilo povabilo IZVOLITE (V) KNJIŽNICO. 

Teden smo zaključili na Dnevu splošnih knjižnic in ga letos praznovali v Krškem. Gostoljubje so nam izkazali v Valvasorjevi knjižnici Krško. kjer so nam ob tej priložnosti razkazali nove prostore knjižnice.

Goste so uvodoma pozdravili direktorica knjižnice Urška Lobnikar Paunović, župan mestne občine občine Krško mag. Miran Stanko ter državni sekretar na Ministrstvu za kulturo Matevž Čelik Vidmar.

Urška Lobnikar Paunović in Miran Stanko sta izpostavila pomembno posavsko pridobitev, novo knjižnico, ki jo v prihodnjem letu čaka še prenova samostana. Matevž Čelik Vidmar se je dotaknil pomembne vloge knjižničarstva v času digitalne transformacije ter pomena knjižničarjev pri boljši informacijski pismenosti družbe.

Vesna Horžen, predsednica ZSK (v sredini).

Vesna Horžen je spregovorila o pomembni vlogi Združenja splošnih knjižnic, ki že 30 let izpolnjuje poslanstvo povezovanja in sodelovanja med knjižnicami ter ostalimi deležniki. Ob obletnici Združenja so preko videa spregovorili tudi nekdanji predsedniki in predsednice Združenja splošnih knjižnic in izpostavili vlogo knjižničarstva v slovenskem prostoru.

Sledila je podelitev nagrad najboljšim knjižničnim projektom, ki so nastali v obdobju zadnjih treh let.

Izmed trinajstih prijavljenih projektov je komisija, ki jo sestavljajo Tomaž Bešter, Marjan Gujtman, dr. Sergeja Planko in Martina Rozman Salobir letos izbrala tri, ki kažejo inovativen pristop k strokovnemu knjižničarskemu delu in oblikovanju storitev za uporabnike.

Petra Kranvogel Korošec, direktorica in Aleksandra Papež iz Knjižnice Lenart.

Nagrade so prejele:
Knjižnica Lenart za projekt Od pobude lačni morda? Do knjige Ke´mo jeli?, v katerem so z zbiranjem receptov in anekdot iz domačih kuhinj iz druge polovice 20. stoletja in z zbiranjem kuhinjskih pripomočkov oživili prehransko dediščino Slovenskih Goric in jo predstavili v knjigi. Projekt je pokazal, da je knjižnica lahko prostor ohranjanja lokalne kulturne in etnološke dediščine kraja.

Mestna knjižnica Ljubljana za projekt Bedimo z Leonardom – noč v Mestni knjižnici Ljubljana, v katerem je v ospredje postavila strokovno in poljudno knjižnično gradivo ter znanost in raziskovanje in ga namenila otrokom v tretji triadi osnovne šole. Mladi med 12. in 15. letom aktivno preživijo noč v knjižnici in se na poljuben način z dogodki in različnimi poskusi na temo naravoslovja, tehnike, matematike in informatike seznanjajo z znanostjo. Splošno knjižnico tako predstavijo udeležencem in javnosti kot prostor promocije znanja in znanosti.

Nagrajenki Nataša Grubar Praček in Monika Jeglič iz Mestne knjižnice Ljubljana.

Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota, za projekt Katalogizacija judovskih molitvenikov in obrednih knjig iz obdobja od 1779 do 1942, v katerem je z zahtevno strokovno obdelavo judovskih molitvenikov in obrednih knjig omogočila raziskovalno delo na tem gradivu, z osnovanjem Judovske zbirke pa se knjižnica poklanja spominu in življenju prekmurske judovske skupnosti, s čimer se krepi zavest o kulturi in preteklosti kraja.

Mag. Klaudija Šek Škafar, direktorica Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota. 

V letošnjem letu je bila prvič podeljena nagrada tudi za ustvarjalca bralnih priporočil na portalu Dobreknjige.si. Priznanje za najboljšo ustvarjalko bralnih priporočil na portalu slovenskih splošnih knjižnic je iz rok Luane Malec, predstavnice portala Dobreknjige.si, prejela Jana Maja Valentinčič, bibliotekarka iz Mestne knjižnice Ljubljana. Kot je v obrazložitvi zapisala strokovna komisija, Jana Maja Valentinčič bogati vsebino portala tako s kvaliteto kot tudi kvantiteto bralnih priporočil. Pri tem se poglablja v dela zahtevnejših slovenskih in tujih avtorjev in jih predstavlja poglobljeno analitično, jasno in komunikativno. V njeni odsotnosti jo je prevzela direktorica knjižnice mag. Teja Zorko.

Nagrado Dobreknjige.si je prevzela mag. Teja Zorko, direktorica Mestne knjižnice Ljubljana.

Ob koncu smo si ogledali tudi prostore nove Valvasorjeve knjižnice, ter pokukali v dragoceno zbirko kapucinske knjižnice.

Voditelja dogodka mag. Breda Podbrežnik Vukmir (Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik)
in Matjaž Stibilj (Valvasorjeva knjižnica Krško).
Skip to content