Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Pravica do znanja

Pravica do znanja
28. 9. 2021

IFLA Fundacija Stichting (SIF) je 23. septembra obvestila javnost, da je prejela 3 milijone evrov nepovratnih sredstev Arcadie za zagon novega programa Knowledge Rights 21 (KR21), ki spodbuja dostop do znanja za študij, raziskave in kulturno življenje v Evropi.
Fundacija je bila ustanovljena leta 2007 za spodbujanje mednarodne podpore, sodelovanja, izmenjave informacij, izobraževanja, raziskav in razvoja na področju knjižničnih in informacijskih storitev na splošno. Poleg tega si fundacija prizadeva za zaščito, ohranjanje in dokumentiranje pisne in tiskane kulturne dediščine ter vsega, kar je povezano s temi nameni.

SIF bo sodelovala s ključnimi partnerskimi združenji – IFLALIBER in SPARC Europe ter strokovnjaki, da bi okrepila glas knjižnic.
Program KR21 se bo zavzemal za okolje avtorskih pravic 21. stoletja po vsej Evropi, ki bo prijazno do sodobne uporabe izobraževalnega in raziskovalnega gradiva ter širjenja kulture in dediščine v digitalni dobi. Cilj triletnega programa KR21 je mobilizirati potencial evropskih institucij znanja, zlasti knjižnic, da bi okrepile zagon za dolgoročno reformo avtorskih pravic, ki bo koristila uporabnikom knjižnic in raziskovalcem v 21. stoletju. Pozornost je namenjena varovanju pravic uporabnikov v skladu z zakonodajo o avtorskih pravicah pred razveljavljanjem pogodb in tehnološkimi zaščitnimi ukrepi, ki spodkopavajo zakonske izjeme od avtorskih pravic, prav tako pa spodbujanju uvedbe odprtih in prožnih norm avtorskih pravic v Evropi za pomoč pri raziskovanju, poučevanju in učenju.

Zagonska sredstva bodo pospešila uvajanja dejavnosti ohranjanja pravic avtorjev in odprtega licenciranja v Evropi.
Knjižnice so priznane kot močni sogovorniki, ki imajo pomembno vlogo v vseh razpravah o avtorskih pravicah, saj si prizadevajo izboljšati dostop do znanja in njegovo uporabo v hitro spreminjajočem se digitalnem okolju. So v edinstvenem položaju, da vedo, kateri elementi avtorskih pravic in sorodnih pravnih aktov ter licenc ne delujejo dobro, zato lahko sodelujejo pri odpravljanju ovir za poučevanje, učenje in raziskovanje.

Avtorica: dr. Mojca Rupar Korošec (Narodna in univerzitetna knjižnica)
Naslovna fotografija:  Karolina Grabowska (Pexels)

Skip to content