Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Praktične izkušnje pri razreševanju avtorskih pravic sodobnih knjižnih del

Praktične izkušnje pri razreševanju avtorskih pravic sodobnih knjižnih del
12. 10. 2023
Andreja Hari
Narodna in univerzitetna knjižnica
dr. Alenka Kavčič Čolić
Narodna in univerzitetna knjižnica
NUK

V Mestnem muzeju v Ljubjani je 6. oktobra potekal seminar Praktične izkušnje pri razreševanju avtorskih pravic sodobnih knjižnih del v organizaciji Narodne in univerzitetne knjižnice (NUK). Na seminarju smo predstavili izkušnje NUK na področju reševanja avtorskih pravic sodobnih del, ki smo jih pridobili v okviru evropskega projekta EODOPEN. Predstavljena je bila tudi vsebina in rezultati projekta EODOPEN, v okviru katerega NUK vodi delovni sklop, katerega cilj je prilagajanje digitaliziranih del uporabnikom mobilnih naprav ter slepim in slabovidnim osebam.

Ob tej priložnosti smo povabili vrhunsko strokovnjakinjo s področja intelektualne lastnine, zlasti avtorskega prava, dr. Majo Bogataj Jančič, da nam predstavi nekatere osnove upravljanja avtorskih pravic na področju bibliotekarstva, in sicer v primerih digitalizacije sodobnih del in pri ravnanju z razprodanimi in osirotelimi deli.

V sklopu mednarodnega projekta EODOPEN smo si zadali digitalizacijo 15.000 del iz 20. in 21. stoletja, kar v veliki meri predstavlja dela, ki so še avtorskopravno zaščitena. Pri omogočanju dostopa se moramo knjižnice ravnati v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah. Tako so bila za nas mnogo let aktualna dela javne domene, kjer knjižnice nismo bile omejene glede omogočanja dostopa preko spleta, saj so avtorske pravice že potekle. Večjo težavo predstavljajo dela, ki so še avtorskopravno varovana, saj je potrebno razreševanje avtorskih pravic in ob tem dogovarjanje z nosilci teh pravic – založbami, avtorji, dediči, oziroma so nam trenutno na voljo dve izjemi: osirotela dela in razprodana dela, ki ju zakon dopušča. Praktično delo na tem področju je predstavila Andreja Hari, sodelavka projekta EODOPEN, prav tako je predstavila že uveljavljeno izjemo razprodanih del, ki poteka v partnerski Nacionalni knjižnici Estonije, saj se partnerji srečanja na žalost niso mogli udeležiti.

V okviru projekta EODOPEN je poleg posebnega sklopa, ki se posveča modelom razreševanja avtorskih pravic, tudi sklop, ki ga vodi Nacionalna knjižnica Madžarske in je namenjen razvoju orodja za organizacijsko spremljanje statusa knjižnih del. Vodja tega sklopa, dr. Szabolcs Dancs je na srečanju posebej predstavil to orodje, ki ga imenuje RCDT (Right Clearance Documentation Tool).


EODOPEN ali eBooks-On-Demand-Network Opening Publications for European Netizens (E-knjige po naročilu – odpiranje dostopa do gradiva za evropske uporabnike spleta) je štiriletni projekt, ki ga sofinancira Evropska komisija v okviru programa Ustvarjalna Evropa, in katerega cilj je neposredno sodelovanje z nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi skupnostmi pri izbiri gradiva 20. in 21. stoletja za digitalizacijo. Države partnerice projekta so Avstrija, Češka, Estonija, Litva, Madžarska, Nemčija, Poljska, Portugalska, Slovaška, Slovenija in Švedska. Skupna vrednost projekta je približno 4 milijone evrov.

Skip to content