Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Povej naprej: »Naša družina bere!«

Povej naprej: »Naša družina bere!«
28. 1. 2022
Karmen Kreže
Medobčinska splošna knjižnica Žalec
Valerija Jerman
Medobčinska splošna knjižnica Žalec
Oblikovanje Tina Pregelj Skrt (Mint Colibri)

Izvleček
Lokalna akcijska skupina (LAS) Spodnje Savinjske doline in partner pri projektu Medobčinska splošna knjižnica Žalec z raznolikimi projektnimi aktivnostmi in dogodki iščeta odgovore na vprašanji: Kako dobro se zavedamo pomena branja in kritičnega razmišljanja? Zakaj je branje tako pomembno? Glavni poudarek izvajanja projekta na področju LAS Spodnje Savinjske doline je predstavitev pomembnosti branja, živahne razprave in brezmejne igre – družinsko branje. Tako smo ob svetovnem dnevu čebel, 20. maja, lansko leto v Medobčinski splošni knjižnici Žalec začeli nov bralni projekt, ki smo ga poimenovali Povej naprej: »Naša družina bere!«.

Ključne besede: bralni projekti, družinsko branje, splošne knjižnice, evropski razpisi


Predstavitev Medobčinske splošne knjižnice Žalec
Medobčinska splošna knjižnica Žalec izvaja knjižnične storitve za približno 42.000 prebivalcev v šestih spodnjesavinjskih občinah (Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec). Ima 11 organizacijskih enot in le 16 zaposlenih. Poleg opravljanja osnovnega poslanstva je organizator številnih projektov in prireditev.

Vsako leto izvajamo zelo uspešna bralna projekta za odrasle Savinjčani beremo in za predšolske otroke Mali Savinjčani beremo. Izvajamo literarna druženja (bralne urice, kot jih mi poimenujemo) v vseh domovih za starostnike v Spodnji Savinjski dolini (Dom upokojencev Polzela, Dom upokojencev Franc Salomon Trbovlje, enota Prebold, Naš dom Vransko, Dom Nine Pokorn Grmovje), kjer oskrbovancem enkrat ali dvakrat na mesec beremo knjige, jim pripovedujemo zgodbe, se z njimi pogovarjamo in na koncu tudi skupaj zapojemo. Na podoben način ponujamo takšne storitve tudi uporabnikom s posebnimi potrebami (Sožitje in VDC MUC Braslovče). S prireditvami Utrip domoznanstva in projekti Kako so nekoč živeli … je zelo prodoren domoznanski oddelek Medobčinske splošne knjižnice Žalec, ki zaobjema Spodnjo Savinjsko dolino.

Pred epidemijo smo tako vsako leto našteli približno 13.500 obiskovalcev in 320 dogodkov, kar je skoraj en dogodek na dan. Kljub temu iščemo vedno nove priložnosti, da knjižnične storitve približamo skupinam, pri katerih zaznavamo nizko vključenost. Tako smo leta 2021 uvedli nov družinski projekt, ki se izvaja v poletnem času, saj takrat narava kliče po raznih aktivnostih, hkrati s tem pa se družinam ponudi možnost kakovostnega preživljanja prostega časa zunaj.

Zakaj še en bralni projekt?
V knjižnici smo se že v preteklih letih igrali z zamislijo, kako mladim in malo manj mladim približati širše lokalno okolje (Spodnjo Savinjsko dolino) z zgodovinskimi in geografskimi značilnostmi, etnološkimi in kulturnimi znamenitostmi ter identiteto ljudi, ki tu živimo.

V pogovorih na bibliopedagoških urah ali individualno ter ob težavah pri reševanju poletnega domoznanskega kviza smo ugotovili, da Spodnje Savinjske doline, ki jo s knjižnično dejavnostjo pokriva Medobčinska splošna knjižnica Žalec, ne poznajo/-mo. Do sedaj knjižnica še tudi ni izvajala projekta, pri katerem bi s knjigo k aktivnosti spodbudili vso družino – da jim je ob spoznavanju in raziskovanju izbranega področja/teme lepo in da je to hkrati poučno. Pomemben dejavnik je tudi čas.

Slika 2: Primer bralnega paketa z vsebino (arhiv knjižnice)
Slika 1: Primer bralnega paketa z vsebino (foto: arhiv knjižnice)

Tako smo ob svetovnem dnevu čebel, ki ga na pobudo Slovenije praznujemo 20. maja, v Medobčinski splošni knjižnici Žalec začeli nov bralni projekt, poimenovan Povej naprej: »Naša družina bere!«.

Želimo, da projekt družin ne bremeni, da kakovostno preživijo skupni čas, zato smo trajanje projekta umestili v poletje. Projekt povezuje družine z osnovnošolskimi otroki. Tej starosti so prilagojene tudi vsebine paketov, ki smo jih v ta namen pripravili. Za družine smo tako napolnili 17 različnih bralnih paketov/vrečk, ki poleg knjižničnega gradiva vsebujejo didaktično igračo z navodili, nekaj interaktivnih pisnih iger za otroke (uganke, križanke …) in nekaj zanimivih dejstev o čebelah in čebelarstvu na splošno, prav tako pa nismo pozabili na zanimiva dejstva o zgodovini čebelarstva v Spodnji Savinjski dolini.

Na spremni dopis z navodili smo dodali QR-kodo za ogled filma o kranjski sivki, ki jo je na kanal Youtube naložila Čebelarska zveza Slovenije. Dodali smo še knjižno in neknjižno gradivo o čebelah in čebelarstvu ter vrečko s semeni medovitih rastlin, ki jih je družina lahko obdržala oziroma posejala (vrečke s semeni medovitih rastlin nam je podarilo podjetje Medex). Družina je lahko vsebino paketa prebirala doma ali se z nahrbtno torbo odpravila v naravo. Projekt smo zaključili jeseni, ko smo sodelujoče družine v projektu povabili na čebelarski izlet.

Potek in rezultati projekta 
Ob vključitvi v projekt je odgovorna oseba oziroma skrbnik izpolnila prijavnico za projekt v kateri koli enoti Medobčinske splošne knjižnice Žalec, kjer se je seznanila z ostalimi pogoji sodelovanja. Družine smo vabili k vključitvi s panoji, osebnim nagovorom v knjižnici, po družbenih omrežjih in spletu.

Igra
Slika 2: Primer bralnega paketa z vsebino (foto: arhiv knjižnice)

V projektu je ob upoštevanju omejitev v zvezi s koronavirusom sodelovalo kar 19 družin. Ob vrnitvi bralnega paketa so otroci z navdušenjem pripovedovali knjižničarki, da so posejali semena medovite rastline in da nestrpno čakajo, da zraste, da bodo čebelice lahko nabirale med. Starši pa so bili še posebej navdušeni nad družabnimi igrami, saj so z njimi motivirali otroke, da so skupaj opazovali žuželke, sestavljali kranjsko čebelo, se z uporabo figuric učili o življenjskem ciklu čebele ali se urili v igri spomin, tako da so z ujemajočimi se satovnicami sestavljali panj. S tem smo jim ponudili novo aktivnost, ob kateri naj bi se vsi družinski člani dobro počutili.

S projektom smo si predvsem želeli, da bi tako otroci kot vsa sodelujoča družina spoznali veliko novega o čebelah, čebelarstvu in pomenu čebelarjenja. Zagotovo bodo nekatere družine zdaj veliko pozornejše na varstvo in ohranjanje ter razmnoževanje medovitih rastlin, saj te rastline čebelam ponujajo medičino in cvetni prah. Hkrati bodo skrbele za ohranjanje okolja, otroci pa se bodo učili razmišljati in delovati v konceptu trajnostnega razvoja. Projekt je imel poučno, raziskovalno, razvedrilno, povezovalno in promocijsko vlogo.

Skrb za ohranjanje narave je za Medobčinsko splošno knjižnico Žalec velika odgovornost, zato bomo v letu 2022 tudi pred knjižnico zasadili medoviti vrt, na katerem bomo posadili razne medonosne rastline. Ob vrtu bomo postavili še hotel za žuželke, kamor se bodo številne žuželke lahko zatekle.

Projekt Čebela BERE med!
Možnost realizacije zamisli Povej naprej: »Naša družina bere!« se nam je ponudila z uspešnim sodelovanjem na razpisu LAS Spodnje Savinjske doline, ki je še s štirimi drugimi LAS-i (LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, LAS Raznolikost podeželja, LAS Mežiške doline, LAS Mislinjske in Dravske doline) kandidiral na razpisu Ministrstva za kmetijstvo. Zamisel in izvedba projekta sta plod našega lastnega dela, pri prijavi projekta »Čebela BERE med!« pa nam je pomagala Razvojna agencija Savinja. Partner v projektu je tudi UPI – Ljudska univerza Žalec, s katero sodelujemo pri izmenjavi zamisli ali tehnične opreme ter se seveda medsebojno podpiramo pri promociji (več o projektu). Projekt je potekal ob finančni podpori RS in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

Maskota čebela, ki navdušuje vse generacije (arhiv knjižnice)
Slika 3: Maskota čebela, ki navdušuje vse generacije (foto: arhiv knjižnice)

S projektom smo se predstavili tudi komisiji Združenja splošnih knjižnic za ocenjevanje najboljših projektov v splošnih knjižnicah za leto 2021. Ta je v odgovoru med drugim zapisala, da sta vsebina in zasnova projekta nekaj posebnega, ker knjižnica z naborom gradiva kot je stvarna literatura skupaj z didaktičnimi pomagali, nagovarja ciljno skupino uporabnikov. V tem pogledu je to dobra promocija poslanstva splošne knjižnice tudi kot izobraževalne ustanove. Zapisali so tudi, da sam pristop sicer ni povsem nov v slovenskem prostoru, je pa v projektu Medobčinske splošne knjižnice Žalec temeljito domišljen in izpeljan. Tudi partnerstvo z regionalno Razvojno agencijo Savinja in LAS-i je korak naprej v primerjavi s tradicionalnimi partnerskimi povezavami knjižnic, predvsem pa projekt omogoča nadgradnjo, zlasti v smeri koncepta t. i. zelene knjižnice.

Zaključek
Povsod po Sloveniji ima čebelarstvo dolgo in bogato tradicijo. Vsako geografsko območje Slovenije ima svojo čebelarsko posebnost. Projekt se lahko izvaja v vsaki knjižnici, lahko se implementira v kakšen drug projekt, lahko pa knjižnica projekt izvaja skupaj s starši, šolo in/ali vrtcem.

Bralni projekt Povej naprej: »Naša družina bere!« je bistven prispevek k ustvarjanju in spoznavanju različnih partnerstev, prav tako prispeva k prepoznavnosti knjižnice in njenih dejavnosti v lokalnih skupnostih in širše. Ves letošnji april bomo projekt promovirali še na reklamnih plakatih na šestih plakatnih mestih po vsej Spodnji Savinjski dolini. Za prepoznavnost našega projekta skrbi tudi maskota čebela, ki navdušuje vse generacije.

Skip to content