Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Posvetovanje Knjižnica, srce mesta: zelena knjižnica

Posvetovanje Knjižnica, srce mesta: zelena knjižnica
5. 7. 2021
mag. Ana Zdravje
Mestna knjižnica Ljubljana

V četrtek, 20. maja 2021, je potekalo šesto mednarodno enodnevno strokovno posvetovanje Mestne knjižnice Ljubljana »Knjižnica, srce mesta« 2021, posvečeno zelenim knjižnicam.

V Mestni knjižnici Ljubljana imamo od leta 2014 prenovljeno Knjižnico Šentvid, ki se nahaja na območju, ki ga skoraj do polovice pokriva zelena, gozdnata površina. Poglavitni moto prenovljene knjižnice je bil: »Živimo v soglasju z naravo.« Z njim smo začrtali koncept zelene knjižnice.

V letu 2019 je Knjižnica Šentvid sodelovala na natečaju za najboljšo zeleno knjižnico (Green Library Award), ki ga organizira krovna mednarodna knjižničarska organizacija IFLA, in s predstavitvijo svoje realizacije koncepta zelene knjižnice dosegla izredno visoko uvrstitev.
Zeleni knjižnici smo želeli dati nov zagon z organizacijo mednarodnega posvetovanja, ki bi povezal strokovna prizadevanja na to temo v Sloveniji in tudi v širši regiji. Zato smo tradicionalno bienalno strokovno posvetovanje Mestne knjižnice Ljubljana, ki ga vsako drugo leto posvetimo posebej izbrani strokovni temi, že leta 2020 posvetili zeleni knjižnici, vendar smo ga iz znanih razlogov izvedli letos v virtualni obliki.

Program smo razdelili v tri vsebinske sklope. V prvem smo predstavili širši okvir, znotraj katerega zelena knjižnica lahko dobro deluje: in to je mednarodno družbeno okolje, usmerjeno v trajnostni razvoj, kakor nam ga je predstavila dr. Petra Hauke s Humboldtove Univerze v Berlinu in vodja sekcije ENSULIB v okviru IFLA. Zeleno mesto oz. Ljubljano kot zeleno prestolnico Evrope je predstavila Nataša Jazbinšek Seršen, vodja Oddelka za varstvo okolja Mestne občine Ljubljana in izvršna vodja projekta Zelena prestolnica Evrope 2016. Znotraj mesta delujejo javni objekti in prostori, katerih mestotvorno vlogo je predstavil dr. Matej Nikšič, raziskovalec Urbanističnega inštituta Republike Slovenije in predavatelj na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani.
Drugi sklop smo prepustili bibliotekarski stroki in konceptu zelene knjižnice, kakor se znotraj nje razvija: Zofia Mikolasek iz sosednje Madžarske, dr. Ksenija Tokić in Ana Rubić iz sosednje Hrvaške ter  mag. Ana Zdravje so predstavile ta vidik. V tretjem delu pa lahko občudujemo pestrost zelenih vizij, ki so našle mesto ne le v knjižnicah, ampak tudi v drugih javnih ustanovah, denimo šolah in vrtcih, ki so naši partnerji ter z njimi sodelujemo. Te zelene vizije so predstavile predane in inovativne strokovnjakinje in strokovnjaki različnih strok iz Slovenije in iz sosednje Hrvaške.

Vsi referati so objavljeni na spletni strani Mestne knjižnice Ljubljana. Vabljeni k ogledu predstavitev. Upamo, da boste tudi sami ob ogledu našli nove ideje, se srečali s kakšno navdihujočo prakso ali pa morda rešitvijo problema, ki ste jo že dalj časa iskali. Splošne knjižnice smo vplivne, naši javni prostori so obiskani in zato lahko na več načinov nežno, a vztrajno oblikujemo javno mnenje. Naj se z našim skupnim delom uresničuje vseh 17 ciljev trajnostnega razvoja Združenih narodov iz Agende 2030. Mestna knjižnica Ljubljana pri prenovi obstoječih in vzpostavitvi novih knjižničnih prostorov vedno izhaja iz standardov zelenega arhitekturnega načrtovanja in okolju prijaznih praks, pri oblikovanju novih knjižničnih storitev pa upošteva vsa področja trajnostnega razvoja, kot so to okolje, družba, kultura, gospodarstvo.

Skip to content