Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Posodobitev 4. elektronske izdaje tabel Univerzalne decimalne klasifikacije

Posodobitev 4. elektronske izdaje tabel Univerzalne decimalne klasifikacije
6. 1. 2022

Obstoječa izdaja UDCMR12 je posodobljena z brisanimi vrstilci UDK, ki so bili v veljavi med leti 1993-2018. Skupaj je brisanih 11.964 vrstilcev UDK in so po vsakem iskanju v glavnih ali pomožnih tabelah UDCMRF12 razvrščenih na koncu izpisa, po veljavnih, črno obarvanih vrstilcih UDK. Kopiranje brisanih je onemogočeno, prav tako je odsvetovana uporaba v katalogizaciji. Bibliotekarjem služijo brisani vrstilci UDK za prepoznavanje vsebin starejšega knjižničnega gradiva, pri morebitni rekatalogizaciji in v bazah podatkov ter spremljanje razvoja posameznih ved v UDK.

5.362 vrstilcem UDK, ki so bili iz predhodnih slovenskih izdaj umaknjeni kot brisani v izvirniku, so dodali še 6.602 naknadno prevedenih vrstilcev UDK, ki so bili v obdobju 1993-2018 v različnih izdajah Konzorcija UDK izbrisani. Vsakemu brisanemu vrstilcu UDK sledi razlaga v slovenščini, puščica kot znak za vodilko, ki uvaja nadomestne vrstilce UDK in na levi strani še znak z navedbo leta, do katerega so bili vrstilci UDK v slovenskih izdajah še v veljavi; npr. »pred 2001«.

Podrobnejša predstavitev v Knjižničarskih novicah še sledi.

Urednika: mag. Špela Zupanc, Boris Rifl
Tehnična izvedba: Mitja Kovačič

Novico posredoval: Boris Rifl (Narodna in univerzitetna knjižnica)
Naslovna fotografija: spletna stran elektronske izdaje UDCMRF12

 

Skip to content