Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Portal rokopisov in zapuščin

Portal rokopisov in zapuščin
15. 1. 2024
Narodna in univerzitetna knjižnica

Portal Rokopisov in zapuščin je izjemno dragocen spletni vir, ki ga je razvila Narodna in univerzitetna knjižnica in je javnosti dostopen od začetka tega leta. Vsebuje popise osebnih rokopisnih zapuščin in arhivov različnih literarnih avtorjev in drugih ustvarjalcev ter nekaterih ustanov in korporacij (založbe, društva, uredništva …).

Namenjen je tako strokovni kot laični javnosti ter ponuja edinstven vpogled v bogastvo slovenske rokopisne dediščine. Oblikovanje spletnega mesta je bilo narejeno po smernicah Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA). Uporabnikom nudi prijaznejši pregled gradiva, ki ga zbirka hrani.  Nastaja na podlagi že obstoječega Kataloga rokopisov.  Projekt še ni zaključen in se bo dopolnjeval.

Spletni portal, poleg osnovnih podatkov o posameznikih in ustanovah, ponuja predvsem informacije o rokopisnem gradivu, ki ga hrani NUK. Gradivo je v čitalnici Rokopisne zbirke dostopno za strokovno in znanstveno delo, vsem ostalim zainteresiranim uporabnikom pa je omogočeno spletno brskanje na Portalu rokopisov in zapuščin ter na spletni strani Digitalne knjižnice Slovenije, kjer se v digitalni obliki nahaja tudi marsikateri dokument iz Rokopisne zbirke. Posamezni deli zapuščin se že ob pridobitvi nahajajo v digitalni obliki in so shranjeni v digitalnem arhivu E-rokopisov. Za dodatne informacije in dostop se obrnite na zaposlene v Rokopisni zbirki.

Pri iskanju po portalu je poleg iskanja po imenu in priimku iskane osebe ali nosilca zapuščine na abecednem seznamu za celovitejše podatke smiselno tudi iskanje z iskalnikom. Pri oblikovanju iskalne zahteve je potrebno upoštevati, da ključne besede niso zapisane zgolj v imenovalniku. Zato ustvarjalci Portala svetujejo, da se pri iskanju besede krajša. Iskalnik omogoča iskanje tudi drugih oseb (npr. naslovnikov v korespondenci), ne samo nosilcev zapuščin, ki so navedeni na abecednem seznamu, ter iskanje po signaturah in inventarnih številkah (npr. Ms 1390; 20/2013). V pripravi pa je tudi možnost naprednega iskanja.

Podatki na Portalu rokopisov in zapuščin se sproti dopolnjujejo na podlagi Kataloga rokopisov in listkovnega kataloga ter do zaključka vnosa na portalu nudijo v posameznih primerih začasno nepopolne podatke. Zaradi različnih načinov in pravil popisovanja gradiva v posameznih obdobjih se posameznih vnosi lahko med seboj razlikujejo. Vsi pa vsebujejo ključne podatke o hranjenem gradivu. Posamezne zbirke so opremljene z naslednjimi podatki »provenienca«, »inventarna številka«, »obseg«, »opomba« ter »podrobnosti«, v okviru katerih je podrobneje popisana vsebina vsake zbirke.

Portal Rokopisov in zapuščin je neprecenljiv vir tako za raziskovalce slovenske zgodovine, jezika in kulture kot tudi za vse ljubitelje starin in zanimivosti. Omogoča odkrivanje manj znanih zgodb iz preteklosti in bogati znanje ter razumevanje naše kulturne dediščine. Portal uporabnikom ponuja edinstveno možnost, da kar prek spleta raziskujejo zapuščine slovenskih ustvarjalcev. Portal je most med preteklostjo in sedanjostjo ter pomembno orodje za popularizacijo rokopisnega gradiva. Narodna in univerzitetna knjižnica s tem portalom pomembno prispeva k prepoznavanju nacionalne kulturne dediščine in njeni promociji. Portal je velikega pomena za spodbujanje raziskav, izobraževanja in osebnega razvoja. Neprecenljiva vrednost tega spletnega portala pa je tudi v tem, da to edinstveno gradivo približa vsem, ki jih zanima slovenska zgodovina in kultura.

Portal Rokopisov in zapuščin je neprecenljiv vir tudi za knjižničarje, saj ponuja edinstven vpogled v zakladnico slovenske rokopisne dediščine. Knjižničarji lahko s pomočjo portala spoznavamo raznovrstnost in bogastvo gradiva, ki ga hrani Narodna in univerzitetna knjižnica, ter se dodatno izobražujemo o zgodovini knjige na Slovenskem.

Za dostop do gradiva za strokovno in znanstveno delo je potrebna predhodna najava ter rezervacija čitalniškega mesta na elektronskem naslovu rokopisnazbirka@nuk.uni-lj.si. Gradivo, naročeno do 11. ure, je na voljo za pregled naslednji dan. Več informacij o Rokopisni zbirki Narodne in univerzitetne knjižnice, ki gradivo hrani, najdete na spletni strani zbirke.

Skip to content