Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Poročilo z Bibliopedagoške šole 2023

Poročilo z Bibliopedagoške šole 2023
30. 3. 2023
mag. Mateja Drnovšek Zvonar
Osnovna šola Polje
Andreja Urbanec

V letošnjem šolskem letu je Bibliopedagoška šola, ki je prvenstveno namenjena zaposlenim v šolskih knjižnicah, ponovno potekala marca, v živo in zaradi števila udeležencev tudi v treh izvedbah. Prvi dve izvedbi sta bili izpeljani v Strunjanu, tretja pa v Mariboru. Za udeležbo je bila obvezna prijava preko sistema Katis, ki zaposlenim v vzgojnoizobraževalnih zavodih omogoča cenejše izobraževanje ter možnost pridobivanja ustreznih potrdil za napredovanje v strokovne nazive (na področju vzgoje in izobraževanja).

Dvodnevni program je obsegal:

  • Uvod in namen seminarja (Romana Fekonja)
  • Model kakovostne šolske knjižnice (dr. Polona Vilar)
  • Šolska knjižnica za vsakogar – poučevanje in učenje s knjižnico (dr. Vlasta Novak Zabukovec)
  • Kako zvenijo zvočnice (oziroma komu zvoni)? (Mateja Juričan)
  • Delavnica: Iz prakse v prakso (Romana Fekonja)
  • Uvajanje sodobnih pristopov poučevanja v prakso: primer knjižničnih vsebin (Romana Fekonja)
  • Ko šolska knjižnica (p)ostane središče vzgojno-izobraževalnega procesa (Barbara Tušek)
  • Narejeno v Objemu/Made in Objem – izkušnje projekta OBJEM in prenos v prakso (Petra Žunko)
  • Refleksija in prenos v svojo prakso, evalvacija seminarja in navodila za nadaljnje delo

Udeleženci smo spoznali model posodobljene šolske knjižnice, ki se je oblikoval v projektu OBJEM, deležni smo bili primerov dobrih praks in izkušenj ter našli nove načine integracije knjižničnih vsebin v vzgojnoizobraževalni proces, ves čas smo bili tudi aktivno vpeti v proces. Medsebojno smo izmenjali ideje, prakse ter pridobili veliko novih znanj za nadaljnje delo.

Skip to content