Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Poročilo s konference

Poročilo s konference
15. 6. 2021
dr. Mojca Rupar Korošec
Narodna in univerzitetna knjižnica
EBLIDA logotip

11. junij je bil v znamenju EBLIDE. Na ta dan je med 15. in 17. uro potekala odprta konferenca, posvečena programu »Misli nemisljivo« (Think The Unthinkable, skrajšano TTU). Tega dne so predstavili projekte, ki so prejeli strukturna in investicijska sredstva EU nacionalne strategije TTU in predstavili naslednje poteze v okvirih ESIF.

S poročilom, objavljenim septembra 2020, je namreč EBLIDA začela post-covidno TTU strategijo v pomoč knjižnicam. Z njo bo izpolnjevala cilje trajnostnega razvoja, ki naj bi se financirali iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov 2021–2027.

„Evropski strukturni in investicijski skladi 2021–2027 – vodnik za prosilce v knjižnicah“ je bil zasnovan kot pomočnik prosilcem evropskih knjižnic na nacionalni in lokalni ravni, da se bolje osredotočijo na program TTU, s katerim dolgoročno dosežejo strukturno upoštevanje v okviru evropske agende o trajnostnem razvoju do leta 2030, kar pripomore k dvigu statusa knjižnic.

Vodnik uporabljajo člani EBLIDA kot temeljni dokumenti za organizacijo nacionalnih TTU delavnic. Z njegovo uporabo lahko uspešneje koristijo evropska sredstva, povezana z izvajanjem ESIF 2021–2027. Sprva je EBLIDA organizirala devet delavnic: tri (oktober 2020) so bile usmerjene v Evropo, druge pa so kasneje organizirale različne organizacije v šestih državah letos, in sicer v Bolgariji, Franciji, Grčiji, Italiji, Latviji in na Nizozemskem. Na teh delavnicah so bili predstavljeni in sprejeti takšni pristopi, ki so najbolje ustrezali potrebam knjižnic v vsaki državi. Namen junijske konference EBLIDA je bil izmenjava izkušenj in pristopov k TTU, kot tudi predstavitvi rezultatov članom EBLIDA in celotni javnosti.

Odprta konferenca je najboljši način za obveščanje in izmenjavo izkušenj članov EBLIDA in splošne knjižničarske skupnosti o strategiji TTU. Omogoča izmenjavo preverjenih praks in dejavnosti, usmerjenih v cilje trajnostnega razvoja v knjižnicah, in obenem spodbuja sorodne projekte v okviru evropske agende o trajnostnem razvoju do leta 2030.

Skip to content