Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Poročilo s konference VIVID 2021

Poročilo s konference VIVID 2021
19. 10. 2021
Gregor Škrlj
Narodna in univerzitetna knjižnica

Konferenca Vzgoja in izobraževanje v informacijski družbi 2021 (VIVID 2021) je letos potekala 8. oktobra 2021 in je bila tudi tokrat namenjena proučevanju novih načinov dela v vzgojno-izobraževalnem procesu, ki jih prinaša sodobna informacijska in komunikacijska tehnologija. Konferenco sta organizirala Fakulteta za organizacijske vede in Institut Jožef Stefan ob pomoči soorganizatorjev Fakultete za računalništvo in informatiko ter Slovenskega društva Informatika.

Tokratna konferenca je ponovno potekala pod okriljem multi-konference Informacijska družba, a jo je bilo potrebno zaradi epidemiološke slike v državi, spremljati prek spletnega orodja MS Teams (povezave so bile objavljene na dan konference).

Prispevki konference so bili osredotočeni na proučevanje različnih izzivov digitalizacije v procesih vzgoje in izobraževanja. Referati so bili razporejeni po tematskih sklopih konference (Dileme in rešitve poučevanja na daljavo; Didaktika poučevanja na daljavo; Management dela na daljavo v izobraževanju; Priprava in uporaba e-gradiv in e-storitev; Digitalno opismenjevanje od vrtca do univerze za tretje življenjsko obdobje; Digitalne kompetence in druge) in uvrščeni v program, ki je bil tako obsežen, da je cel dan potekal v dveh vzporednih sekcijah.

Nekateri referati so prikazali, kako smo se v različnih ustanovah znašli ter lotili izzivov ob izvedbi izobraževanja na daljavo (ob pogojih, ki jih je narekoval COVID-19). Predstavljene so bile izkušnje ter opisani dobri primeri – aplikacije, spletna orodja in tehnologija za delo na daljavo. Lahko rečem, da so bili nekateri referati in predstavitve zelo zanimive, saj so prinesle pomembna spoznanja ter orise, kaj vse je mogoče pripraviti ter izpeljati v drugačni realnosti.

Organizatorji konference niso snemali, so pa sporočili, da bo kmalu objavljen zbornik s prispevki konference.

Skip to content