Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Poročilo pregleda splošnih knjižnic v Veliki Britaniji

Poročilo pregleda splošnih knjižnic v Veliki Britaniji

CILIP je se je pozitivno odzval na objavo ugotovitev neodvisnega pregleda delovanja splošnih knjižnic v Veliki Britaniji, ki ga je opravila baronica Sanderson of Welton in je bilo predstavljeno na dogodku v lordski zbornici.
Najprej je bil namen pregleda “izkoristiti različna strokovna znanja in najboljše prakse, da bi [knjižnicam] zagotovili podporo, ki jo potrebujejo, da bodo še naprej dobro služile javnosti”.

Poročilo o pregledu obravnava številne “ključne izzive”:

  • pomanjkanje priznavanja in sodelovanja glede vrednosti ter vpliva splošnih knjižnic tako v lokalni kot v centralni vladi,
  • nizka stopnja ozaveščenosti javnosti o preoblikovanju ponudbe splošnih knjižnic, ki se je zgodila v zadnjih letih,
  • pomanjkanje celovitih, pravočasnih in natančnih podatkov o delovanju in učinkih storitev splošnih knjižnic,
  • potreba po večji jasnosti in viziji vlade pri opredelitvi tega, kaj bi oblikovalci politike želeli od storitev splošnih knjižnic v prihodnjih letih.

CILIP podpira stališče, da bi bilo za splošne knjižnice koristno, če bi jih lokalna in centralna vlada bolje priznavali ter vključevali in deli mnenje, da so knjižnice zavezane k spreminjanju in izboljšanju življenja z izobraževanji, razvijanjem pismenosti in blaginjo za vse. Močan in uspešen javni knjižnični servis je, po njihovem mnenju, ključni steber pri uresničevanju te ambicije.

Baronica Sanderson je pripravila tudi osem priporočil pri reševanju izzivov, ki so bili opredeljeni v razpravah na delavnicah z uporabniki knjižnic, osebjem, vodstvom in organi sektorja.

Več na spletni strani.

Skip to content