Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Poročilo o novem kontrolnem seznamu odprtega dostopa na univerzah

Poročilo o novem kontrolnem seznamu odprtega dostopa na univerzah
3. 11. 2021

Evropsko združenje univerz (European University Association) je 25. oktobra 2021 predstavilo poročilo o novem kontrolnem seznamu odprtega dostopa na univerzah.  
Kontrolni seznam je vodnik za univerze, ki želijo razviti svoje dejavnosti odprtega dostopa (OA). Nastal je kot del EUA na področju odprte znanosti, usmerjala pa ga je strokovna skupina za odprto znanost. To je že druga različica seznama, prva je bila objavljena leta 2015 in se je osredotočala na institucionalne politike OA. V zadnjih šestih letih sta se sistem znanstvenega založništva in pokrajina OA v Evropi in zunaj nje tako spremenila, da so Univerze potrebovale nove predpise o razvoju in izvajanju politik in praks OA (prim. raziskave EUA o odprti znanosti, 2020-2021; 2017-2018). 

Raziskovalci se vse bolj zavedajo pomena OA in vse pogosteje dajejo na voljo svoje članke  – prek repozitorijev. Vendar je približno 85 % novih raziskovalnih člankov, objavljenih po vsem svetu, še vedno objavljenih v revijah, ki so plačljive (glej OA2020), zaradi česar niso dostopne vsem raziskovalcem in državljanom, ki si ne morejo privoščiti plačila za dostop do njih. V porastu so pobude OA, ki jih vodi skupnost, z ustanavljanjem novih neprofitnih revij in založniških platform. Ob vseh dogodkih, ki vplivajo na univerze, se je treba zavedati, da je cilj takšen sistem znanstvenega komuniciranja, ki zagotavlja, "da se znanje in razumevanje, ki ju ustvarijo raziskovalci, [obravnavata] kot javni dobrini, ki sta na voljo v korist članov družbe kot celote, za povečanje blaginje ljudi na vsem planetu" (Prihodnost znanstvenega založništva in znanstvenega komuniciranja, str. 25 ). 
Z drugimi besedami, izmenjava rezultatov raziskav in znanja na splošno je ključnega pomena za reševanje globalnih izzivov in izboljšanje blaginje ob skupnem sodelovanju. Za univerze je pomembno, da zagotovijo podporo in zmogljivosti za nadaljnji razvoj svojih dejavnosti OA. 

Kontrolni seznam zajema tri glavne cilje: 
1. Opolnomočenje s politikami in strategijami na visoki ravni;
2. Krepitev zmogljivosti s pomočjo knjižnic in pogajalskih konzorcijev;
3. Krepitev obstoječih struktur s pomočjo infrastrukture, ki jo vodi akademska skupnost.

Vsak cilj vključuje različne možne ukrepe, njihovo utemeljitev, predlagane dejavnosti, pričakovani učinek in morebitne pasti. Kontrolni seznam se zaključi s seznamom splošnih referenc, ki univerzam pomagajo odkriti več informacij o aktualnih virih in orodjih OA. 

Pripravila: dr. Mojca Rupar Korošec (Narodna in univerzitetna knjižnica)
Naslovna fotografija: EUA

Skip to content