Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Poročilo o delu slovenskih knjižnic v letu 2020

Poročilo o delu slovenskih knjižnic v letu 2020
5. 11. 2021
mag. Damjana Tizaj Marc
Narodna in univerzitetna knjižnica
Maj Blatnik 

Statistične podatke o delu knjižnic, v skladu s Pravilnikom o statističnih meritvah knjižnic in letnim načrtom statističnih raziskovanj, vsako leto zbira Narodna in univerzitetna knjižnica.

K statističnim meritvam o delu slovenskih knjižnic, ki so potekale med 1. in 15. marcem 2021 je bilo povabljenih 261 knjižnic. Zadnji izpolnjen vprašalnik je bil prejet 7. maja 2021 in s tem so bile meritve o delu knjižnic zaključene. Ob koncu meritev je statistični vprašalnik izpolnilo 239 oziroma 92 % vseh knjižnic. Med njimi 84 visokošolskih knjižnic (skupaj z nacionalno knjižnico), 95 specialnih in 60 splošnih knjižnic (skupaj z zamejskima knjižnicama).

Celotno poročilo o delu slovenskih knjižnic v letu 2020, z vsemi pripadajočimi podatki in tabelarnimi prikazi, je objavljeno v priponki.

Statistični podatki o delu knjižnic pa so objavljeni na spletni strani Narodne in univerzitetne knjižnice.

Izdelane so bile tudi podrobne infografike za posamezne vrste knjižnic (dostopne v priponki), v nadaljevanju pa so izpostavljene posamezne uvodne infografike po vrstah knjižnic.

NUK

 

Visokošolske

 

Splošne
Specialne

 

Skip to content