Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Popoldan z DBL: »Oblikovanje in vrednotenje sistemov ekspertnega ocenjevanja v znanosti«

Popoldan z DBL: »Oblikovanje in vrednotenje sistemov ekspertnega ocenjevanja v znanosti«
9. 5. 2022

Društvo bibliotekarjev Ljubljana vabi, danes, 9. maja 2022, ob 14.00 do 15.30, na drugo srečanje v novem ciklu predavanj Popoldan z DBL z naslovom »Oblikovanje in vrednotenje sistemov ekspertnega ocenjevanja v znanosti«. Predavala bo dr. Doris Dekleva Smrekar, ki bo predstavila svojo doktorsko disertacijo.

Srečanje bo hibridno, in sicer potekalo bo v dvorani, v 3. nadstropju Mestne knjižnice Ljubljana, Kersnikova 2 in hkrati prek aplikacije Zoom. Povezava do Zoom dogodka.

Predstavitev je namenjena vsem knjižničarjem, ker bo predstavljena doktorska disertacija, katere rezultati podajajo izhodišča za oblikovanje in vrednotenje sistemov ekspertnega ocenjevanja v znanosti ter aplikativne možnosti za njihovo racionalizacijo in posodabljanje. Tema je zelo aktualna in pomembna. 

Proučevanje sistema ekspertnega ocenjevanja v osnovi poteka z dveh vidikov: upravnega, katerega cilj je racionalizacija in posodobitev postopkov, in vsebinskega, katerega cilj je dosega maksimalne objektivnosti ocenjevanja. Pri vrednotenju delovanja sistemov ekspertnega ocenjevanja v znanosti so pomembna stališča vseh treh glavnih vključenih subjektov: raziskovalcev (prijaviteljev), ekspertnih ocenjevalcev (recenzentov) in administratorjev (strokovnih sodelavcev), ki vodijo postopke dodeljevanja sredstev za raziskave. Tem se pridružujeta še širša znanstvena skupnost in javnost. Tako je bilo usmerjeno tudi raziskovanje v sklopu doktorske disertacije.

Dr. Doris Dekleva Smrekar je zaposlena v Centralni tehniški knjižnici Univerze v Ljubljani (CTK). Kot vodja Osrednjega specializiranega informacijskega centra za tehniške vede (OSICT) sodeluje pri vrednotenju znanstvenih del v sistemu SICRIS ter koordinira dejavnost vodenja bibliografij raziskovalcev v CTK. Je članica uredniškega odbora revije Knjižnica in članica Nacionalnega sveta za knjižnično dejavnost.

V videokonferenčno platformo Zoom se prijavite s svojim imenom in priimkom. 
Tehnični napotki in smernice:
• Prosimo vas, da se vključite prek povezave pet minut prej. 
• Vsi boste imeli vklopljeno možnost govora in slike.
• Vsi udeleženci boste imeli možnost pošiljati svoja vprašanja v »chat« rubriko. 
• Srečanje bo trajalo največ uro in pol.
• Prosimo vas za potrpežljivost in razumevanje ob morebitnih zapletih ter drobnih tehničnih težavah. 
• Prosimo vas tudi za potrpežljivost, če se vam prekine povezava na dogodek. V primeru, da je prišlo do prekinitve vaše internetne povezave, se ponovno prijavite na povezavo, ki ste jo prejeli v povabilu. 

Novico posredovala: mag. Ana Zdravje (predsednica DBL)
Naslovna fotografija: DBL

Skip to content