Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

PL2030 Newsletter

PL2030 Newsletter

Novičnik vsebuje:

PL2030 je skupaj z evropskimi podatki DESI (Indeks digitalne ekonomije in družbe) za države članice EU zbral informativne liste o ključnih statističnih podatkih o javnih knjižnicah v sodelovanju z našimi nacionalnimi partnerji in Zemljevidom knjižnic sveta Mednarodne federacije knjižničarskih združenj (IFLA). Prikazani so podatki o številu knjižnic, uporabnikih knjižnice, izposoji knjig ter številu zaposlenih v knjižnici. Poleg tega so dostopni nacionalni statistični podatki o odstotku ljudi z osnovnimi digitalnimi veščinami, rednih uporabnikov interneta in strokovnjakinj za IKT … Med drugimi so tu podatki o slovenskih knjižnicah.

  • Napoved konference

10. aprila 2024 bo v Lizboni na Portugalskem potekala konferenca RL:EU Conference: Digital Upskilling for Libraries in Europe. Konferenca bo v hibridni obliki in bo predstavila vire, okvire in projekte o digitalnem izpopolnjevanju za knjižnice v Evropi.

31. januarja in 1. februarja 2024 se bo konzorcij ADELE zbral v Sofiji v Bolgariji na četrtem in zadnjem transnacionalnem srečanju partnerjev (TPM), ki ga je gostila Fundacija Globalne knjižnice – Bolgarija.

SELFIE je lahko uporabno orodje za podporo digitalne preobrazbe v šolah in jim pomaga pri organizacijskih in strateških odločitvah. SELFIE lahko deluje kot instrument za obravnavanje razdalje med politikami digitalnega izobraževanja in šolsko realnostjo.

Projekt “Resourcing Libraries”, ki ga financira program Erasmus+, se osredotoča na krepitev zmogljivosti splošnih knjižnic po vsej Evropi za prijavo za sredstva EU. Najprej bi radi izvedli raziskavo, da boste lahko bolje koristili podporo.

In še nekaj zanimivosti iz različnih splošnih knjižnic:

Skip to content