Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Pet občin prejelo naziv branju prijazna občina

Pet občin prejelo naziv branju prijazna občina

Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije in Ministrstvo za kulturo RS je 2. decembra 2022 podelilo nazive Branju prijazna občina občinam, ki posebno pozornost posvečajo knjigi in branju.
Naziv, ki je namenjen spodbujanju aktivnosti lokalne skupnosti za izboljšanje bralne pismenosti in kulture, so tokrat prejele občine: Kobarid, Metlika, Prebold, Rogaška Slatina in Vransko.

Občine, ki so pridobile naziv Branju prijazna občina.

Občine s podaljšanim nazivom Branju prijazna občina.

Skupaj je od leta 2017 nazive Branju prijazna občina prejelo 57 občin. Naziv je veljaven tri leta, po tem obdobju pa prejemnica naziva  strokovni komisiji ponovno predstavi rezultate na tem področju. V letošnjem letu so nazive za nadaljnja tri leta podaljšale občine Dobrepolje, Hoče-Slivnica, Postojna, Ravne na Koroškem in Ruše ter mestne občine Celje, Maribor in Velenje.

Občine so pomembni dejavniki pri spodbujanju branja. Javni natečaj Branju prijazna občina je nastal  z namenom, občine spodbuditi k aktivnejši vlogi v lokalni skupnosti, da z zavestnim načrtovanjem, oblikovanjem in postavljanjem ciljev na tem področju sodelujejo pri izboljševanju bralne pismenosti in bralne kulture med prebivalci RS. Občine v svojih vlogah za pridobitev naziva izkazujejo visoko zavedanje o pomenu branja in knjige skozi odnos do knjižnične dejavnosti kot obvezne javne službe, in kar je še bolj pomembno, z lastnim razmislekom in ustvarjalnimi projekti.
Vesna Horžen, predsednica Združenja splošni knjižnic je o delu strokovne komisije in projektu povedala: ″Branje spodbuja intelekt, sprošča, širi znanje, izboljšuje osredotočenost, besedni zaklad, pisanje in spomin, spodbuja kritično in analitično razmišljanje, zabava in še mnogo drugih pozitivnih učinkov ima. Naš cilj je, da so vse slovenske občine  branju prijazne. Občine imajo velik vpliv na kakovost bivanja svojih prebivalcev. Ugotavljamo, da občine, ki so naziv Branju prijazna občina že pridobile, nadgrajujejo in izboljšujejo aktivnosti na področju knjige in branja  s tem pa izboljšujejo svojo raven delovanja na socialnem, ekonomskem in kulturnem področju. Občine to počnejo v sodelovanju s knjižnicami, ki so njihov najbolj naraven partner pri spodbujanju branja.”
Jasmina Vidmar, generalna sekretarka Skupnosti občin Slovenije: “Branje že od malih nog pomaga razvijati in ohranjati domišljijo, bogatiti besedni zaklad in razvijati ustvarjalnost. Dobra knjiga odpira obzorja, stimulira duha in naš občutek za izražanje lastne izkušnje. O knjigah in knjižnih vsebinah se je treba pogovarjati, razvijati dialog, tudi medgeneracijsko. Letošnje dobitnice certifikatov Branju prijazna občina in tiste, ki ga z letošnjim letom uspešno podaljšujejo, se tega dobro zavedajo in s svojimi vključujočimi projekti sistematično podpirajo.”
Matevž Čelik Vidmar, državni sekretar na Ministrstvu za kulturo: “Branje je več kot le branje. Danes je za vsakogar od nas še posebej pomembno za soočane z obsežnimi in kompleksnimi informacijami. Branje je znanje, ki nam iz poplave podatkov, ki jih proizvaja sodobni svet, pomaga razločiti pomen. Med pravimi ter lažnimi novicami in alternativnimi dejstvi nam pomaga razumeti resnico. Od tega je danes pomembno zaupanje med ljudmi, zaupanje v institucije in zaupanje v demokracijo. Zato je promocija bralne kulture na lokalnem nivoju tako pomembna.”

Vabilo Branju prijazna občina 2022.

 

Skip to content