Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Otroci staršev z nižjo izobrazbo še bolj potrebujejo knjižnice

Otroci staršev z nižjo izobrazbo še bolj potrebujejo knjižnice
9. 11. 2020

Na blogu IFLA je bil objavljen zanimiv prispevek, kjer so s pregledovanjem statistik in podatkov ugotavljali, kdo in koliko uporablja knjižnice ter njihove storitve. Ugotovljeno je bilo, da posamezniki v različnih državah, ki nimajo lastnega prostora ali dostopa do svetovnega spleta, pogosteje uporabljajo knjižnične storitve. Posamezne ranljivejše skupine, ki so odvisne od dostopnosti prostorov in storitev knjižnic, vsakršno onemogočanje dostopnosti prizadene. Izobrazba (znanje) je pomembna in mladim omogoča, da razvijajo svoje potenciale ne glede na izobraženost svojih staršev. Tu se morajo vključiti vlade in v svoje porgrame vključiti knjižnice, saj lahko pripomorje k bralni pismenosti. 
Graf pregledno prikazuje razlike v uporabi knjižnic med otroki, katerih starši imajo različno stopnjo formalne izobrazbe. Daljši graf predstavlja večje razlike. Iz tega sledi, da v skoraj vseh primerih otroci, katerih starši imajo nižjo formalno izobrazbo, običajno knjižnice uporabljajo več kot otroci, katerih starši imajo višjo formalno izobrazbo.   
Še več grafičnih in opisnih podatkov ter ugotovitve so na voljo v celotnem prispevku.  

Novico pripravil: Gregor Škrlj (Narodna in univerzitetna knjižnica)
Foto: Unsplash

 

 

Skip to content