Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Organizirani pogovori o knjigah kot oblika učenja

Organizirani pogovori o knjigah kot oblika učenja
7. 12. 2020
Gregor Škrlj
Narodna in univerzitetna knjižnica

Prispevek avtorice Dominique Russell z naslovom Book talks with librarians: Opportunities and perspectives vsebuje nekaj zanimivih iztočnic. Avtorica je izpostavila izsledke raziskave Librarians’ book talks for children: An opportunity for widening reading practices?, ki je zajela šole in splošne knjižnice na Švedskem. V raziskavi so imeli učitelji in knjižničarji različna mnenja o pomenu branja oziroma doživljanju branja. Knjižničarji želijo, da bralci individualno krepijo in v svojem tempu dosegajo bralne zmožnosti ter ob branju uživajo. Na drugi strani pa učitelji želijo in poudarjajo pomen bralne spretnosti.

Zelo zanimiva razmišljanja in kot je zapisano – vsi bi morali sodelovati in se bolje povezovati.

 

 

Skip to content