Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Operativna odličnost v ospredju – nova faza razvoja specialne knjižnice – 1. del

Operativna odličnost v ospredju – nova faza razvoja specialne knjižnice – 1. del
18. 6. 2024
Nataša Ciber, članica Izvršnega odbora Sekcije za specialne knjižnice ZBDS
Blaž Verbič (osebni arhiv)

Dan specialnih knjižnic je kot vsako leto tudi tokrat potekal zadnji četrtek v maju. Osrednja tema letošnjega srečanja, ki ga je organizirala Sekcija za specialne knjižnice pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije v prostorih Slovenskega etnografskega muzeja v Ljubljani, je bila vseživljenjsko učenje. Na posvetu z naslovom Operativna odličnost v ospredju – nova faza razvoja specialne knjižnice so sodelovale predavateljice z Andragoškega centra Slovenije mag. Urška Bittner Pipan in Ana Peklenik, z inštituta Sofos dr. Danijela Brečko, delavnico v drugem delu srečanja pa je vodila bibliotekarska svetovalka in gostja iz Srbije Mirjana Nešić.

Izvedbo srečanje Dan specialnih knjižnic sta podprla Slovenski etnografski muzej in podjetje Tax-Fin-Lex, d. o. o., pravno-poslovni portal, založništvo in izobraževanja. Organizatorji se za podporo najlepše zahvaljujemo.

Tokrat predstavljamo povzetek in videoposnetek prvega sklopa predavanj (klik na povezavo pri predavateljih).

V prvem sklopu srečanja Dneva specialnih knjižnic sta mag. Urška Bittner Pipan in Ana Peklenik predstavili projekt Ozaveščanje za vseživljenjsko učenje, ki bo potekal do konca oktobra 2028. Cilj projekta je dvigniti zavest o pomenu učenja odraslih, jih spodbujati za vseživljenjsko učenje in izboljšati njihove kompetence za uspešnejše delovanje v sodobni družbi. Vodja projekta mag. Urška Bittner Pipan je navzočim pojasnila, da želijo s projektom povečati zavedanje pomena učenja tudi v odrasli dobi, zvišati kompetence, znanja in veščine, s čimer bi se posledično odrasli bolje in lažje aktivno vključili v družbo in njeno delovanje. Z medijsko kampanjo, regijsko mrežo koordinatorjev vseživljenjskega učenja in številnimi dogodki, ki bodo potekali po vsej državi, želijo k projektu privabiti čim več ljudi in s tem pozitivno vplivati na spremembe na področju izobraževanja odraslih. Uradni začetek projekta je načrtovan za september 2024, nato pa se bo v obdobju 2025–2028 vsako leto zvrstilo dvanajst različnih dogodkov po celi Sloveniji. Projekt financirata Republika Slovenija in Evropska unija, za (specialne) knjižničarje pa je zanimiv, saj smo zaposleni v knjižnicah tisti, ki smo pogosto v vlogi izobraževalcev odraslih.

Bittner-Pipan

mag. Urška Bittner Pipan

Ana Peklenik iz Promocijskega in informacijskega središča Andragoškega centra Slovenije, kjer vodi specialno knjižnico, je v svojem predavanju navzoče na kratko seznanila z izobraževalno dejavnostjo omenjenega centra. Andragoško spopolnjevanje poteka v okviru različnih programov rednega dela in programov, ki jih sofinancira Evropska unija, drugih mednarodnih projektov in tržne dejavnosti. Aktivnosti so usmerjene v krepitev kompetenc, ki jih odrasli potrebujejo pri delu, saj nenehne in hitre spremembe od deležnikov zahtevajo nova znanja in sposobnosti.

Ana Peklenik

Ana Peklenik

Skip to content