Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Online javno dostopni katalogi in sistemi za odkrivanje informacij

Online javno dostopni katalogi in sistemi za odkrivanje informacij

V reviji Organizacija znanja je dostopen strokovni članek Davida Wellsa z naslovom Online javno dostopni katalogi in sistemi za odkrivanje informacij.

Izvleček:

Članek predstavlja pregled računalniških kataložnih sistemov, zasnovanih za uporabo v knjižnicah. Sisteme za odkrivanje informacij vidi na isti poti kot starejše online javno dostopne kataloge (OPAC), ki jih bodo sčasoma nadomestili, tako glede tehnološkega razvoja kot uporabniških scenarijev. Oriše zgodovino online javno dostopnih katalogov in sistemov za odkrivanje informacij od njihovega izvora v avtomatizaciji knjižnic v šestdesetih letih prejšnjega stoletja vse do danes in razišče glavne tehnične standarde, ki so se oblikovali skozi razvoj. Članek nato obravnava vprašanja, povezana z uporabnostjo elektronskih knjižničnih katalogov in poudari semiotična in etična vprašanja, povezana z njihovim oblikovanjem. Članek na koncu ponudi refleksije o prihodnosti OPAC-a in sistema za odkrivanje informacij v univerzumu informacij, v katerem na videz prevladuje spletni iskalnik.

Skip to content