Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Okrugla miza „Potencijali razvitka manjih mjesta i gradova promicanjem knjige i čitanja“

Okrugla miza „Potencijali razvitka manjih mjesta i gradova promicanjem knjige i čitanja“
1. 3. 2022
Milena Bon
Narodna in univerzitetna knjižnica

Hrvaško knjižničarsko društvo – Komisija za branje – Knjižnica in čitalnica Grada Preloga – Sekcija za splošne knjižnice in Komisija za splošne knjižnice napovedujejo okroglo mizo, 10. junija 2022, (hibridna izvedba) z naslovom „Možnosti razvoja manjših krajev in mest s promocijo knjige in branja.”

Komisija za branje Hrvaškega knjižničarskega društva razume sprejemanje in razvoj bralne kulture kot pomembno sestavino osebnega razvoja posameznika in družbe kot celote, spodbujanje in promocijo bralne kulture pa kot eno temeljnih nalog knjižnične skupnosti. Knjižnice niso osamljeni prostori, ločeni od realnega življenja in z njim povezanih družbenih tokov ter da razvita bralna kultura ni in ne sme biti privilegij prebivalcev velikih mest in skupnosti.

Glede na to, da so knjižnice v manjših mestih glavni in včasih edini gonilniki ter nosilci kulturnega življenja lokalne skupnosti, so izjemno pomembne za dejavnosti razvijanja in spodbujanja branja v družbi, je pa njihov potencial žal premalo izkoriščen v knjižnični skupnosti na nacionalni ravni.

Knjižnice morajo ozaveščati o bogastvu dediščinske kulture in domoznanskih zbirk in spodbujati mreženje na nacionalni ravni, ki poudarja značilnosti dediščine v skupnem projektu.

Objavljen je prvi poziv in opis namena organizacije okrogle mize „Potencijali razvitka manjih mjesta i gradova promicanjem knjige i čitanja.“

Roki za prijavo bodo objavljeni v 2. razpisu.

Skip to content