Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Okrogla miza Domoznanstvo za vse generacije: na mladih svet stoji

Okrogla miza Domoznanstvo za vse generacije: na mladih svet stoji
5. 3. 2024
Mira Petrovič, predsednica Sekcije za domoznanstvo in kulturno dediščino
Srečko Maček, koordinator in moderator okrogle mize
Melita Zmazek

V petek, 16. februarja 2024 je v Knjižnici Ivana Potrča Ptuj potekala okrogla miza z naslovom Domoznanstvo za vse generacije: na mladih svet stoji kot refleksija leta 2022 izvedenega 7. domfesta v Osrednji knjižnici Celje. Okroglo mizo, ki jo je organizirala Sekcija za domoznanstvo in kulturno dediščino pri ZBDS v sodelovanju z Osrednjo knjižnico Celje in Knjižnico Ivana Potrča Ptuj, je preko Zoom-a spremljajo 68 udeležencev.

Sekcija za domoznanstvo in kulturno dediščino je prevzela pobudo, da se dobro leto po posvetu opravi še refleksija v delu ciljne skupine, ki se nanaša na mlajšo generacijo. Želimo izkoristi priložnost, da »zgodbo« še nadgradimo s povezovanjem splošnih knjižnic, ki domoznansko dejavnost izvajajo na podlagi zakona, z osnovnimi in srednjimi šolami, ki domoznanskim temam posvečajo dokajšnjo pozornost. Ob tem pa je to tudi enkratna priložnost za povezovanje in projektno sodelovanje Sekcije za domoznanstvo in kulturno dediščino in Sekcije za šolske knjižnice pri ZBDS.

Na okrogli mizi smo izkušnje, ideje in misli za krepitev domoznanske dejavnosti za mlade izmenjali knjižničarji domoznanci iz splošnih knjižnic ter šolski knjižničarji in učitelji iz slovenskih osnovnih šol. Uvodoma sta dr. Alenka Hren Medved (Osrednja knjižnica Celje) in Metka Planko (Osnovna šola Primoža Trubarja Laško) predstavili glavne rezultate leta 2022 opravljene raziskave o izvajanju domoznanstva za cilje generacijske skupine, v kateri so sodelovale slovenske splošne knjižnice, osnovne in srednje šole. Podrobneje so o rezultatih raziskave poročali v zborniku Domfesta, zato na tem mestu izpostavljamo le nekaj poudarkov, vezanih na sodelovanje med splošnimi knjižnicami in šolami. Raziskava je pokazala, da so v knjižnicah najbolj razvite dejavnosti za osnovnošolce, medtem ko se aktivnosti za predšolske otroke in dijake izvajajo v manjši meri. V osnovnih šolah so domoznanske aktivnosti v večji meri izvajali v okviru dnevov dejavnosti in interesnih dejavnosti, v srednjih šolah pa v sklopu šolskih knjižnic, interesnih dejavnosti in obveznih predmetov. Vendar imamo še veliko možnosti za širitev domoznanskih aktivnosti med mladimi, saj trenutno veljavni učni načrti dopuščajo njihovo vključitev v redni pouk in vzgojni program slovenskih osnovnih in srednjih šol ter vrtcev.

O izvajanju domoznanskih projektov v njihovih šolah in sodelovanju s splošnimi knjižnicami so spregovorile mag. Mojca Lazar Doberlet (Osnovna šola Ivana Cankarja Trbovlje) in Saša Ožura ter Barbara Selčan (I. Osnovna šola Rogaška Slatina). Mag. Mojca Lazar Doberlet je poudarila, da so v njihovi šoli domoznanske vsebine prepoznali kot pomemben del izobraževanja osnovnošolske mladine, na tej osnovi pa so zelo uspešno izvedli številne domoznanske projekte, ki segajo tudi izven lokalnega okolja. Saša Ožura in Barbara Selčan sta predstavili projekt zbiranja starih fotografi na njihovi osnovni šoli, z namenom objave v Kamrinem Albumu Slovenije. Njihova izkušnja je bila kot primer dobre prakse predstavljena že na 4. Festivalu Kamra 7. decembra 2023 v Osrednji knjižnici Celje.

Zaradi nepredvidene zadržanosti se okrogle mize ni udeležila Anja Frković Tršan, njen prispevek o izvajanju domoznanskih storitev za otroke v Mestni knjižnici Ljubljana je povzel Srečko Maček, koordinator in moderator okrogle mize.

Posebna gostja okrogle mize je bila Dijana Muškardin iz Srednje šole Mate Blažina Labina na Hrvaškem, ki nas je navdušila s predstavljenimi izkušnjami za izvajanje pouka domoznanstva v Istrski županiji. Organizirano izvajanje pouka domoznanstva v Istrski županiji je eden najpomembnejših in uspešnih projektov v zadnjih letih, ki se izvaja v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah Istrske županije. Pouk domoznanstva predstavlja pomemben vidik vzgoje učencev in dijakov in je odličen primer učenja ter kritičnega razmišljanja o tem, kar nas obdaja, saj učenci in dijaki neposredno delajo z viri in vsebinami, ki so tematsko povezane z domačim krajem. Pouk domoznanstva izvajajo med šolskim letom, za kar prejemajo tudi finančna sredstva, aprila in maja tekočega šolskega leta pa se realizirani projekti predstavljajo na organiziranih domoznanskih festivalih.
Bogate izkušnje, pridobljene v desetih letih izvajanja projekta, so združili v priročniku, ki nosi naslov ISTRAživanje: priručnik za implementaciju zavičajne pismenosti u vrtićima, osnovnim i srednjim školama Istarske županije in ga je izdala Istrska županija konec preteklega leta.

Predsednica Sekcije za domoznanstvo in kulturno dediščino Mira Petrovič (Knjižnica Ivana Potrča Ptuj) je poudarila, da je ključ do tesnejšega povezovanja med različnimi deležniki morda tudi boljše razumevanje samega pojma domoznanstva, ki v osnovi pomeni celostno spoznavanje določenega geografskega oz. upravnega območja. Predvsem si želimo doseči večje razumevanje in širšo uporabo izraza domoznanstvo tudi izven knjižnic. Pred drugo svetovno vojno je bil domoznanski pouk eden od učnih predmetov v nižjih razredih osnovne šole, zato bi bilo zelo dobrodošlo, če bi pričeli izraz ponovno uporabljati tudi v šolskem izobraževanju, kar bi nam omogočilo lažje prepoznavanje domoznanskih projektov, ki v šolah že nastajajo npr. pri mladinskem raziskovalnem delu. V Sekciji si želimo tesnega sodelovanja s šolskimi knjižničarji, ki bi lahko postali vezni člen med domoznanci v splošnih knjižnicah in strokovnimi delavci šol ter učenci oz. dijaki, ki pripravljajo domoznanske projekte.

Povezava do posnetka okrogle mize na Yotube kanalu ZBDS.

Foto 2: Udeleženci okrogle mize (od leve proti desni): Metka Planko, Barbara Selčan, Saša Ožura, mag. Mojca Lazar Doberlet, dr. Alenka Hren Medved, Dijana Muškardin, Mira Petrovič, Srečko Maček in Milena Doberšek (direktorica Knjižnice Ivana Potrča Ptuj). Foto: Melita Zmazek.

Foto 2: Udeleženci okrogle mize (od leve proti desni): Metka Planko, Barbara Selčan, Saša Ožura, mag. Mojca Lazar Doberlet, dr. Alenka Hren Medved, Dijana Muškardin, Mira Petrovič, Srečko Maček in Milena Doberšek (direktorica Knjižnice Ivana Potrča Ptuj). Foto: Melita Zmazek.

Z namenom spoznavanja dobrih praks in povezovanja med splošnimi in šolskimi knjižničarji je Sekcija v program za letošnje leto uvrstila strokovno ekskurzijo v hrvaško Istro, kjer se bodo udeleženci med drugim srečali z županijskim vodstvom Oddelka za kulturo in domoznanstvo in predstavniki šol hrvaške Istre, ki izvajajo omenjene domoznanske projekte. Osnovni namen ekskurzije je vzpodbuditi tovrstno aktivnost tudi na področju Slovenije.

Ob zaključku okrogle mize je bila podana informacija o pripravah na 8. Domfest, ki bo predvidoma oktobra letos v Murski Soboti, in bo še ena dobra priložnost za povezovanje na področju domoznanstva.

Skip to content