Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Oglas – Prešeren v šolski knjižnici

Oglas  – Prešeren v šolski knjižnici
11. 4. 2023
Barbara Podjed
Osnovna šola Komenda Moste

Uvod
Prepričana sem, da je šolska knjižnica v vsaki osnovni šoli središče dogajanja in različnih povezovanj. Vilar (2014) pravi, da je medpredmetno in kurikularno povezovanje najbolj uspešno in učinkovito z uporabo različnih aktivnih metod poučevanja. Tako se skozi različne aktivnosti in procese hkrati usvaja vsebine iz učnega načrta in informacijske spretnosti, vendar na izkustven in uporaben način.

Knjižnica se s svojim gradivom in programom dela na različne načine aktivno vključuje v pouk ter ostale dejavnosti šole. V Pravilniku o šolskem koledarju za osnovne šole (2012) je v 6. členu zapisano, da zadnji dan pouka pred slovenskim kulturnim praznikom šola organizira proslavo. Vsako leto proslavo načrtujemo ter umestimo v naš koledar.

Zaradi vsega zapisanega redno in aktivno sodelujem pri različnih dogodkih na šoli. Tudi pri načrtovanju in pripravah na šolsko prireditev ob februarskem kulturnem dnevu sem se odzvala ter prispevala svoj delež.

Od ideje do izvedbe
Osnovna šola Komenda Moste deluje na dveh lokacijah. Vodstvo je že pred časom presodilo, da ima šola na obeh lokacijah tudi enoto in izposojevališče šolske knjižnice, z gradivom primernim starosti uporabnikov. V šoli v Komendi so v letošnjem šolskem letu učenci od petega do devetega razreda, v šoli v Mostah pa učenci od prvega do četrtega razreda. Šolska knjižnica je tako razdeljena na dve enoti – v šoli v Komendi je zaposlena knjižničarka za polni delovni čas in je knjižnica odprta ves čas pouka. Enota v Mostah, kjer sem zaposlena kot druga knjižničarka, pa je knjižnica odprta 4 ure na dan in urnik sproti prilagodimo potrebam. Knjižnico smo zato odprli že v času jutranjega varstva, saj je takrat največ obiska ter izposoje.

Kot šolska knjižničarka vedno sodelujem pri različnih dogodkih in dejavnostih na šoli ter se trudim medpredmetno povezovati vsebine in storitve šolske knjižnice z vsemi načrtovanimi dejavnostmi.

Na šolski prireditvi ob kulturnem dnevu, ki so si jo razredne učiteljice zamislile kot TV-program, so učenci pripravili različne točke, ki so bile povezane s Prešernom in njegovimi deli. Od plesnih, pevskih nastopov, do recitiranja Prešernovih pesmi, dramatizacije in čisto pravih TV oddaj, med katerimi niso smeli manjkati niti oglasi. Tako so učenci 2. b razreda skupaj z učiteljema posneli svoj oglas. Oglas, s katerim vrstnike vabijo v šolsko knjižnico in proč od dolgčasa.

Učenci so skupaj z učiteljico pripravili scenarij za oglas, učitelj spremljevalec pa je prevzel vlogo snemalca. Moj del načrta je vključeval pripravo knjižničnega prostora in izbor gradiva.

Oglas je bil posnet v presenetljivo kratkem času, saj sta igralca (učenca) delo vzela zares in se zelo dobro pripravila ter vživela v vlogo. Za tehnično izvedbo, montažo in objavo videoposnetka je poskrbel učitelj ter ob tem učencem razložil tudi druge vloge posameznih poklicev pri pripravi ter obdelavi videoposnetka.

Oglas je že med samo prireditvijo prejel bučen aplavz, zato smo se odločili, da ga delimo širše, zato sva ga s knjižničarko z matične šole objavili na spletni strani šolske knjižnice OŠ Komenda Moste. Na oglas smo s tem opozorili tudi ostale uporabnike šolske knjižnice, sploh tiste, ki obiskujejo šolo v Komendi. Dosegel pa je tudi nekatere starše, ki so nam že podali povratne informacije.

Namesto zaključka
Pričujoči oglas je dokaz, kako lahko z medpredmetnim sodelovanjem in povezovanjem učiteljev, učencev in knjižničarja ter vključevanjem novodobne tehnologije nastanejo kreativni in uporabni izdelki. Učenci ob prepletanju vsebin učnih predmetov pridobijo tudi neprecenljive izkušnje. Oglas je bil med strokovnimi sodelavci dobro sprejet, preko spletne strani so ga videli že številni starši in starejši učenci. Zaradi oglasa je več uporabnikov pogledalo na našo spletno stran in so tako videli tudi ostale objave šolske knjižnice. Ob tem se je povečal tudi fizični obisk v šolski knjižnici, statistika obiska knjižnice, predvsem pa izposoja gradiva. S takšnimi in podobnimi aktivnostmi še uspešneje uresničujemo naše poslanstvo ter motiviramo mlade za branje.

Kliknite in si oglejte oglas.

Viri in literatura

Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole (2012). Uradni list RS, št. 50/12, 56/12 – popr., 20/19, 36/19 in 56/22.

Vilar P. (2014). Medpredmetno povezovanje ter vloga šolske knjižnice in šolskega knjižničarja. V R. Fekonja (ur.), Posodobitve pouka v osnovnošolski praksi: Knjižnično informacijsko znanje (str. 165-166). Zavod RS za šolstvo. http://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-ABAUB0ON/e946cb25-a2e9-4845-a248-cd7ec5f22e8c/PDF

Skip to content