Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Odprta znanost – od politike do prakse

Odprta znanost – od politike do prakse

16. in 17. maja 2023 bo potekala konferenca »Odprta znanost – od politike do prakse«, ki jo v okviru predsedovanja Švedske Svetu EU organizirajo: švedska nacionalna knjižnica in Švedski raziskovalni svet v sodelovanju z naslednjimi partnerji: Združenje švedskih visokošolskih ustanov, Skupno raziskovalno središče Evropske komisije, Evropska mreža znanstvenih centrov in muzejev (Ecsite), Euroscience, Švedska nacionalna komisija za UNESCO, Švedski znanstveni centri, Stockholm University Baltic Sea Centre, Sweden’s Young Academy in VA (Public & Science).

Teme:
16. maj: Implementing Open Science – from policy to national level
17. maj: Embedding Open Science in society – from policy to practice

Razpravljali bodo o ključnih vidikih izvajanja odprtega dostopa – med njimi:

  • dostop do rezultatov raziskav in podatkov ter njihovo izmenjavo
  • razumevanje in sodelovanje pri raziskovanju
  • neposredno vključevanje deležnikov in državljanov v raziskovalni proces.

Konferenca “Odprta znanost – od politike do prakse” bo osvetlila različne perspektive oblikovanja, izvajanja in uvajanja odprte znanosti. Pridružite se oblikovalcem politik, raziskovalcem, praktikom in deležnikom iz vse Evrope, da izmenjate znanje, delite najboljše prakse in razpravljate o tem, kako lahko odprta znanost prispeva h krepitvi trajnostne prihodnosti in demokracij v Evropski uniji in zunaj nje.

Več informacij in registracija za brezplačno virtualno udeležbo na https://oppenvetenskap.se/

 

Skip to content