Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Obvestilo katalogizatorjem

Obvestilo katalogizatorjem
30. 6. 2023
Boris Rifl
Narodna in univerzitetna knjižnica
Zaslonska slika

Obveščamo vas, da s 1. 7. 2023 uvajamo spremembo pri katalogizaciji dotisov.

Za dotis NE kreiramo več novega bibliografskega zapisa.  Podatek »dotis« v publikaciji obravnavamo kot podatek o nakladi in ne kot podatek o izdaji, zato ga v bibliografskem zapisu navajamo v območju opomb, kot podatek o obsegu naklade.

Primeri:
300 _ _ a1.000 izv., 1. dotis 1.500 izv.

300 _ _ a1.000 izv., dotis 1.500 izv.

300 _ _ a250 izv., 1. dotis 150 izv., 2. dotis 200 izv.

Tak način katalogizacije dotisov je v veljavi od 1. 7. 2023 (pred tem datumom smo za dotise kreirali nov bibliografski zapis, podatek o dotisu pa obravnavali kot podatek o izdaji) in velja tudi za dotise, ki so izšli pred tem datumom in še niso zabeleženi v katalogu. Obstoječih bibliografskih zapisov ne spreminjamo.

Za več pojasnil glejte vprašanje št. 14 v dokumentu Katalogizacija – vprašanja in odgovori pri obdelavi gradiva. Zadnja posodobitev dokumenta (30. 6. 2023) poleg navodila o katalogizaciji dotisov prinaša še druga pojasnila:

  • Kako navedemo opombo o zvočnem zapisu besedila (npr. pri zvočni knjigi), ki je brano strojno? (št. 15)
  • Kako izpolnimo polje 101 v primeru prevoda dela, ki v izvirniku ni bilo objavljeno (v viru je podatek o prevajalcu)? (št. 16)
  • Kaj je strojepisni avtogram in kako navedemo opombo o strojepisnem avtogramu? (št. 17)
  • Kako izpolnjujemo polje 675? (št. 21)
  • Kaj pomenijo nizi številk v tujih virih, ki se običajno pojavljajo na hrbtni strani naslovne strani? (št. 26)

Dokument je dostopen na strani Nacionalnega bibliografskega centra v rubriki Pogosta vprašanja in odgovori.

Skip to content