Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Obrnjeno učenje: sodobni pristop k izobraževanju

Obrnjeno učenje: sodobni pristop k izobraževanju
14. 7. 2021

S pomočjo kratkih posnetih predavanj se je razvila oblika obrnjenega učenja (flipped classroom), pri katerem poteka samostojno učenje z ogledom kratkih posnetkov izven prostora in časa poučevanja, učne ure ali srečanje pa je namenjeno diskusiji, dodatni razlagi, vajam, reševanju problemov, sodelovalnemu delu,  raziskovanju … S tem je na glavo obrnjena tradicionalna pedagoška paradigma in čas, ko so izobraževalci in udeleženci skupaj. Seveda obrnjeno učenje niso samo posnetki predavanj, ne pomenijo povečanje časa učenja, ne gre zgolj za podajanje vsebin in ni tehnološka rešitev. So pa to aktivnosti učečega, je optimizacija časa in spodbujanje aktivnega učenja ter pedagoška rešitev tudi za odrasle udeležence v knjižnicah.

Andragoški center Slovenije je izvedel prvo poskusno izobraževanje iz sredstev ESS, predvsem s predstavitvijo orodij in aplikacij, s katerimi pripravimo posnetke oziroma aktivnosti za udeležence.

Flipped learning network navaja 4 stebre obrnjenega učenja:

  • fleksibilno okolje (prostor, čas),
  • kulturo učenja, ki temelji na učenca osredinjeni pedagogiki,
  • diferencirano vsebino (glede na vdebine, ki jih razloži učitelj, in na tisteto, kaki jih učenci lahko raziskujejo sami),
  • profesionalne učitelje, ki spremljajo svoje učence in reflektirajo svojo prakso.

Novico pripravila: Milena Bon (Narodna in univerzitetna knjižnica)
Naslovna fotografija: Unsplash

Skip to content