Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Objavljeno poročilo o učinkih javnega dostopa

Objavljeno poročilo o učinkih javnega dostopa

Zagotavljanje dostopa do spleta ter orodij, usposabljanja in podpore za čim boljšo uporabo, je bistveni del dela mnogih knjižnic.

Da bi dokazali financerjem upravičenost vlaganj v dostop do spleta v knjižnicah, je pomembno, da splošne knjižnice pokažejo vrednost tega, kar počnejo. Dynamic Coalition on Public Access in Libraries, ki ga vodita IFLA in EIFL, sta oblikovala močno bazo dokazov o vplivu dostopa do spleta v knjižnicah.

Poročilo je dostopno na spletni strani IFLA, EIFL release report on the impacts of public access in nudi enostaven pregled najnovejših dokazov, dobrih praks in metodologij za ocenjevanje učinka dostopa do spleta.

 

Skip to content