Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Objavljena predloga ZASP-I in ZKUASP-A

Objavljena predloga ZASP-I in ZKUASP-A
1. 2. 2022

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v sodelovanju z Uradom Republike Slovenije za intelektualno lastnino za namen javnega posvetovanja pripravilo

  • nov osnutek predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP-I) ter
  • nov osnutek predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP-A).

Nov osnutek predloga ZASP-I je od 1. februarja dostopen na povezavi, nov osnutek predloga ZKUASP-A pa na povezavi.

Zainteresirana javnost lahko posreduje predloge, komentarje in dopolnitve na oba osnutka predlogov zakonov na elektronski naslov: gp.mgrt@gov.si
do 4. februarja 2022. Več informacij najdete na povezavi

Novico pripravila: Damjana Vovk (Narodna in univerzitetna knjižnica)

Fotografija: Clement Nivesse (Pexels)

Skip to content