Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

O odprtih izobraževalnih virih v video posnetkih

O odprtih izobraževalnih virih v video posnetkih
4. 7. 2023
Neža Podjavoršek
Univerzitetna knjižnica Maribor
Logotipi sodelujočih

Za gradnjo trajnostne, močne in odporne družbe moramo imeti možnost odprtega dostopa do znanja in njegove izmenjave. To omogočajo odprti izobraževalni viri.

Odprti izobraževalni viri (OER) so gradiva za poučevanje, učenje in raziskovanje v katerem koli mediju – digitalnem ali drugem in so v javni lasti ali objavljeni pod odprto licenco, ki javnosti dovoljuje brezplačen dostop, uporabo, prilagajanje za različne namene in redistribucijo. Ta dovoljenja omogočajo zmanjšanje stroškov razvoja izobraževalnih gradiv, enostavno prilagajanje različnim učnim kontekstom in pomagajo pri razvoju gradiv, ki upoštevajo enakost spolov ter alternativnih dostopnih formatov gradiv za učence s posebnimi potrebami ali drugimi oviranostmi.

Odprti izobraževalni viri so bistveni za razvoj vključujoče družbe znanja in pomagajo pri doseganju Agende 2030 za trajnostni razvoj. Prav tako imajo velik potencial za zagotavljanje vključujočega in enakopravnega dostopa do kakovostnega izobraževanja ter spodbujanje možnosti za vseživljenjsko učenje za vse, saj z uporabo informacijske in komunikacijske tehnologije gradimo vključujočo in odporno družbo.

V Univerzitetni knjižnici Maribor so v okviru pilotnega projekta Univerze v Mariboru Z odprtim dostopom do vseživljenjskega izobraževanja (2023–2025), prilagodili 4 video posnetke o OER. Izvirni videoposnetek o OER je UNESCO razvil na ministrskem forumu o OER in razvoju v Zahodni Afriki in Sahelu 22. oktobra 2021.

  1. video: Koncept odprtih izobraževalnih virov (OER): Kaj so odprti izobraževalni viri?
  2. video: Odprti izobraževalni viri (OER) in inovacije: Zakaj OER?
  3. video: OER ter pridobivanje znanja in spretnosti: Kaj je UNESCO Priporočilo o odprtih izobraževalnih virih?
  4. video: Odprti izobraževalni viri (OER)

Video posnetki so nastali kot rezultat projekta, ki ga sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije, in Evropska unija – NextGenerationEU. Projekt se izvaja skladno z načrtom v okviru razvojnega področja Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod (C3 K5), za ukrep investicija F. Izvajanje pilotnih projektov, katerih rezultati bodo podlaga za pripravo izhodišč za reformo visokega šolstva za zelen in odporen prehod v Družbo 5.0: projekt Pilotni projekti za prenovo visokega šolstva za zelen in odporen prehod.

Skip to content