Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

NUK in Maistrova virtualna pot

NUK in Maistrova virtualna pot
21. 5. 2021
Tomaž Bešter
Narodna in univerzitetna knjižnica

Viljem Leban, ravnatelj NUK, je z mag. Zoro Torkar, direktorico Medobčinskega muzeja Kamnik, v začetku meseca maja podpisal dogovor o sodelovanju Narodne in univerzitetne knjižnice pri projektu Maistrova virtualna pot. Ta bo v virtualni različici predstavil Maistrovo zgodbo, NUK pa bo v projektu sodeloval z digitalizacijo dokumentov iz njegovega življenja in dela, ki jih hrani v svoji zbirki.

Projekt Maistrova virtualna pot je zasnovan kot spletna virtualna pot, ki bo obiskovalcem in iskalcem informacij ponudila nove priložnosti za predstavitev gradiva o Rudolfu Maistru (1874–1934). Poleg promocije virov in povečevanja dostopa do gradiva, želi projekt tudi spodbuditi zanimanje strokovne in širše javnosti za slovenskega pesnika in generala. Glavni namen projekta je digitalizacija gradiva, ki ga hranijo različne ustanove širom Slovenije; in te ustanove, pa tudi kraje, v katerih je Maister živel in deloval, povezati s pomočjo spletne strani oziroma aplikacije.

V projektu sodelujejo Narodni muzej Slovenije, Muzej novejše zgodovine Slovenije, Gorenjski muzej v Kranju, Dolenjski muzej Novo mesto, Muzej novejše zgodovine Celje, Vojaški muzej Slovenske vojske, Pokrajinski muzej Maribor, Muzej narodne osvoboditve Maribor, Koroški pokrajinski muzej v Slovenj Gradcu, Univerzitetna knjižnica Maribor, Arhiv Republike Slovenije, Pokrajinski arhiv Maribor in Zgodovinski arhiv na Ptuju. Zasnovala ga je Alenka Juvan, vodi pa ga Medobčinski muzej Kamnik, ki skrbi tudi za Rojstno hišo Rudolfa Maistra. Za potrebe organizacijskih in strokovnih vprašanj je bil imenovan strokovni odbor, v katerem sodeluje tudi mag. Marijan Rupert, skrbnik Rokopisne zbirke NUK.

Skip to content