Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Novosti v knjižničarstvu

Novosti v knjižničarstvu
21. 6. 2024
Gregor Škrlj
Narodna in univerzitetna knjižnica
Arhiv NUK

Narodna in univerzitetna knjižnica je 19. junija 2024 organizirala in izvedla brezplačni spletni dogodek Novosti v knjižničarstvu.

Dogodek je otvoril mag. Miro Pušnik (Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani) s predavanjem Predstavitev izvajanja akcijskega načrta za odprto znanost. Pojasnil je izvajanje ukrepa 6.2 Akcijskega načrta za odprto znanost. Posnetek predavanja je dostopen na povezavi.

Slika 1: mag. Miro Pušnik (foto: zajem zaslona)

Drugo predavanje Bralne navade strokovnih delavcev: predstavitev ciljnega raziskovalnega projekta Bralni vzori: bralne navade strokovnih delavcev v vrtcih, šolah in fakultetah ter splošnih knjižnicah (CRP V5-2361) sta izpeljali dr. Polona Vilar in dr. Sabina Fras Popović (obe Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta). Avtorici sta obrazložili potek projekta, cilje in dosedanje ugotovitve. Posnetek predavanja je dostopen na povezavi.

Slika 2: dr. Polona Vilar (foto: zajem zaslona)

Slika 3: dr. Sabina Fras Popović (foto: zajem zaslona)

Pred odmorom smo prisluhnili še predavanju Sodelovanje nacionalnih knjižnic Slovenije in Norveške na področju digitalne humanistike, v katerem je dr. Mojca Rupar Korošec (Narodna in univerzitetna knjižnica) prikazala sodelovanje med nacionalnima knjižnicama. Posnetek predavanja je dostopen na povezavi.

Slika 4: dr. Mojca Rupar Korošec (foto: zajem zaslona)

Po odmoru je bila na vrsti Predstavitev platforme COBISS Ela za izposojo e-knjig, mag. Zdenka Kamenšek, Tanja Turšek (Institut informacijskih znanosti), kjer sta govornici obrazložili in pojasnili novosti o sistemu COBISS Ela. Posnetek predavanja je dostopen na povezavi.

Slika 5: mag. Zdenka Kamenšek (foto: zajem zaslona)

Slika 6: Tanja Turšek (foto: zajem zaslona)

Prispevek Vloga splošnih knjižnic v kulturni politiki EU je predstavil mag. Aleš Klemen (Mestna knjižnica Ljubljana). Razložil je teoretične okvirje in poudaril pomen ter strateške vloge splošnih knjižnic v evropski kulturni politiki. Posnetek predavanja je dostopen na povezavi.

Slika 7: mag. Aleš Klemen (foto: zajem zaslona)

Predstavitve  sta zaključili Veronika Potočnik in Mojca Trtnik (Narodna in univerzitetna knjižnica) s prispevkom Meje se spreminjajo, gradivo ostaja: digitalizacija patentnih spisov v Narodni in univerzitetni knjižnici. Avtorici sta govorili o edinstveni zbirki, ki jo hrani NUK. Posnetek predavanja je dostopen na povezavi.

Slika 8: Veronika Potočnik in Mojca Trtnik (foto: zajem zaslona)

Skip to content