Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Novosti v knjižničarstvu

Novosti v knjižničarstvu
1. 6. 2022

Vabimo vas k spremljanju predstavitev NOVOSTI V KNJIŽNIČARSTVU

Dogodek bo potekal 10. junija 2022 v spletnem okolju, z uporabo aplikacije Zoom. Udeležba je brezplačna. Program je dostopen tudi na povezavi. Prijava je obvezna in dostopna prek spletne prijavnice

10.00-10.20
dr. Ines Vodopivec (Narodna in univerzitetna knjižnica): Sodelovanje slovenskih knjižnic pri oblikovanju UNESCO Nacionalne liste za Spomin sveta
  
10.20-10.40
dr. Polona Vilar (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo): Vključevanje izzivov iz prakse v seminarsko delo s študenti
  
10.40-11.00
dr. Tanja Merčun Kariž in Maja Kuhar (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo): Raziskovanje uporabniške izkušnje na primeru dLib.si

11.00-11.45
Miran Petek (Institut informacijskih znanosti): Iskanje informacij ter dostop do celotnih besedil: projekt Akademske digitalne zbirke Slovenije s podporo Digitalnega repozitorija COBISS – dCOBISS

11.45-12.15 ODMOR
  
12.15-12.30
dr. Alenka Bagarič (Narodna in univerzitetna knjižnica): Aktivnosti Komisije za razvoj strokovnih osnov vzajemnega kataloga
  
12.30-12.50
dr. Mojca Rupar Korošec (Narodna in univerzitetna knjižnica): Kaj je RDA – kako obravnavamo podatke in zakaj so pomembni

12.50-13.00
Anže Žugič (Narodna in univerzitetna knjižnica): Nov način oddaje obveznih izvodov

13.00-13.30
dr. Alenka Kavčič Čolić (Narodna in univerzitetna knjižnica): Vloga repozitorijev pri radikalni transformaciji znanstvenega komuniciranja – kratko poročilo z letošnjega sestanka in Generalne skupščine Konfederacije odprtodostopnih repozitorijev (COAR)
 

Novico pripravila: Milena Bon (Narodna in univerzitetna knjižnica)
Naslovna fotografija: Arhiv NUK

Skip to content