Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Novosti s področja stroke v zbirki NUK

Novosti s področja stroke v zbirki NUK

V letu 2022 smo v Narodni in univerzitetni knjižnici obogatili zbirko tudi z naslovi iz knjižničarske stroke. V prispevku izpostavljamo le nekatere izmed njih.

Bambrick-Santoyo, P. in Chiger, S. (2021). Love & literacy: a practical guide for grades 5-12 to finding the magic in literature. Jossey-Bass.

Cohn, J. (2021). Skim, dive, surface: teaching digital reading. West Virginia University Press.

Darnton, R. (2021). Pirating and publishing: the book trade in the age of Enlightenment. Oxford University Press.

Dawkins, R. (2021). Books do furnish a life: reading and writing science. Bantam Press.

Endres, B. (2019). Digitizing medieval manuscripts: the St. Chad Gospels, materiality, recoveries, and representation in 2D and 3D. Arc Humanities Press.

Fleming-May, R. A. in Mays, R. (2021). Fundamentals of planning and assessment for libraries. ALA Neal-Schuman.

Gabriel, D. M. in Bišćan, F. (ur.). (2022). Mreža narodnih knjižnica – suradnja u razvoju digitalnih usluga i predstavljanju javnosti ; Promjene u narodnom knjižničarstvu – stvarnost, potrebe i suvremeni trendovi: zbornik radova. Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu.

Haines, C. in Campbell, C. (2016). Becoming a media mentor: a guide for working with children and families. American Library Association.

Hauck, J. (2022). Diversität in Bibliotheken: Theorien, Strategien und Praxisbeispiele. De Gruyter Saur.

Joel Herndon, J. (ur.). (2022). Data science in the library: tools and strategies for supporting data-driven research and instruction. Facet Publishing.

Klimeková, A. in Ondroušková, J. (2021). Bibliografia inorečových tlačí z územia Slovenska: 1901-1918. Slovenská národná knižnica.

Kroski, E. (2020). 52 ready-to-use gaming programs for libraries. ALA Editions.

Kucirkova, N. in Cremin, T. (2020). Children reading for pleasure in the digital age: mapping reader engagement. Sage.

Lavrenčič Vrabec, D., Picco, K. in Kemperle, K. (ur.). (2022). Utrip svet(eg)a: priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2022: pregled knjižne produkcije za mladino iz leta 2021. Mestna knjižnica Ljubljana.

Merga, M. K. (2022). School libraries supporting literacy and wellbeing. Facet Publishing.

Narodna biblioteka Srbije: 1832-2021: vodič. (2021). Narodna biblioteka Srbije.

Piepenburg, S. (2015). Digitizing audiovisual and nonprint materials: the innovative librarian’s guide. Libraries Unlimited.

Rainey, H. G., Fernandez, S. in Malatesta, D. (2021). Understanding and managing public organizations: essential texts for nonprofit and public leadership and management. Jossey-Bass.

RDA glossary. (2021). ALA; CFLA; CILIP.

Salmi, H. (2021). What is digital history? Polity.

Schultz-Jones, B. A. in Oberg, D. (ur.). (2022). Global action for school libraries: models of inquiry. De Gruyter Saur.

Wilson, R. in Mitchell, J. (2021). Open source library systems: a guide. Rowman & Littlefield.

Živković, D. in Horvat, A. (ur.). (2022). Rječnik hrvatskoga knjižničarskog nazivlja. Hrvatska sveučilišna naklada.

Še več na spletni strani NUK.

Skip to content