Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Novosti s področja stroke v zbirki NUK

Novosti s področja stroke v zbirki NUK
9. 1. 2024
Milena Bon
Narodna in univerzitetna knjižnica
Gregor Škrlj
Narodna in univerzitetna knjižnica

V letu 2023 smo v Narodni in univerzitetni knjižnici obogatili zbirko tudi z naslovi s področja knjižničarske stroke. V nadaljevanju izpostavljamo le nekatere izmed njih.

Bainbridge, A. (ur.). (2023). Conservation of books. Routledge.

Colegrove, T. (2022). Selecting and implementing technologies in libraries: a primer. Rowman & Littlefield.

Forbes, C. (ur.). (2022). Academic libraries and collaborative research services. Rowman & Littlefield.

Holland, B. (ur.). (2021). Handbook of research on library response to the COVID-19 Pandemic. IGI Global.

Horton, V. (2021). Launching large-scale library initiatives: innovation and collaboration. ALA Editions.

Jančić, S. in Savić, A. (2021). Katalozi Narodne biblioteke Srbije: od prvih popisa fondova do uzajamne kataloško-bibliografske baze podataka. Narodna biblioteka Srbije.

Moore II, D. R. in Shoaf, Eric C. (2018). Planning optimal library spaces: principles, processes, and practices. Rowman & Littlefield.

Petek, M., Poličnik-Čermelj, T., Šauperl, A., Švab, K., Rampih, S., Malešič, J., Pauman Budanović, M. in Fortuna, B. (2023). Organizacija knjižničnih zbirk. Založba Univerze.

Pettegree, A. in Weduwen, A. (2021). The library: a fragile history. Profile Books.

Priestner, A. (2021). A handbook of user experience research & design in libraries. UX in Libraries.

Turnbow, D. in Roth, A. (2020). Demystifying online instruction in libraries: people, process, and tools. ALA Editions.

Žumer, M., Jug, T., Kuhar, M., Merčun, T., Pauman Budanović, M., Pisanski, J. in Švab, K. (2023). Merjenje uporabniške izkušnje v bibliografskih informacijskih sistemih. Založba Univerze.

Še več na spletni strani NUK.

Skip to content